ŚWIADECTWO POLSKICH KRESÓW I SYBIRU - Aleksander Dowigałło-Wierbil