WYŻSZE KOSZTY EGZEKUCYJNE

[0]
Treść

 

Szanowni Państwo,

w związku z upływem terminu płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz zbliżającym się terminem płatności drugiej raty informujemy, że z dniem 20 lutego 2021 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (Dz.U.
z 2020, poz.1427 z późn. zm.) w wyniku której znacznie wzrosły koszty egzekucyjne.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami po upływie terminu wskazanego w upomnieniu i skierowaniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego do właściwego Urzędu Skarbowego w celu przymusowego wyegzekwowania zaległości podatkowych zobowiązany zostanie obciążony dodatkowymi kosztami:

  • wszczęcie postępowania egzekucyjnego czyli przesłanie tytułu wykonawczego do egzekucji to koszt 40 zł
  • jeżeli nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej opłata ta zostanie podwyższona do 100 zł

Obowiązek zapłaty opłaty manipulacyjnej powstaje z chwilą wszczęcia postępowania egzekucyjnego, oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego.

Ponadto dłużnik zostanie obciążony opłatą egzekucyjną w wysokości:

  • 10 % od wyegzekwowanych środków pieniężnych
  • 5 % w przypadku gdy organ egzekucyjny albo wierzyciel otrzyma dobrowolną wpłatę od zobowiązanego po wszczęciu egzekucji administracyjnej oraz zwrotem wydatków jakie Urząd Skarbowy poniósł w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną.

 


Adres źródłowy: https://czarnkowgmina.pl/aktualnosc/wyzsze-koszty-egzekucyjne

Załączniki
  • [0] https://czarnkowgmina.pl/sites/default/files/styles/large/public/obrazek/2021-04/grafika-gminakomunikat.png?itok=DTnnX8Q4