Susza 2023

[0]
Treść

Szanowni Rolnicy!

Informujemy, że weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.poz. 1350). Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się z prośbą do wojewodów o pilne powołanie komisji, aby mogły jak najszybciej przystąpić do szacowania szkód suszy. W związku z tym Wojewoda Wielkopolski wydał Zarządzenie nr 364/23 z dnia 18 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (w załączeniu).

Od 2020 roku oszacowanie szkód spowodowanych suszą jest zgłaszane poprzez aplikację

„Zgłoś szkodę rolniczą”.

Na podstawie danych z Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego aplikacja dokonuje oceny strat. W tym roku, w przypadku uwag do wyników oszacowania strat przez aplikację rolnik może zwrócić się o dodatkowe szacowanie strat przez komisję gminną, która podczas wizji w terenie dokona szacowania strat. Komisje gminne będą szacować straty na wniosek rolnika.

Wniosek złożony o oszacowanie szkód tylko przez komisje gminną nie będzie podstawą do wypłacenia wsparcia – podstawą jak co roku jest zgłoszenie szkody poprzez zgłoszenie w aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”, z której zostanie wygenerowany protokół oszacowania szkód.

Z przekazanych informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi aplikacja „Zgłoś szkodę rolniczą” 2023 ma być uruchomiona w najbliższych dniach pod linkiem poniżej

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

W załączeniu wzór wniosku o oszacowanie strat spowodowanych suszą, który można składać w sekretariacie lub Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.

Wzór wniosku o oszacowanie strat

Z uwagi na rozpoczynające się żniwa rolnicy mogą na wszelki wypadek dla potwierdzenia szkód zrobić zdjęcia powstałych strat. Zdjęcia muszą potwierdzać lokalizację danej działki.


Adres źródłowy: https://czarnkowgmina.pl/aktualnosc/susza-2023

Załączniki
  • [0] https://czarnkowgmina.pl/sites/default/files/styles/large/public/obrazek/2023-07/www.czarnkowgmina.pl_.png?itok=F2-iS-eJ