Karta Dużej Rodziny

[0]
Treść

 

Karta Dużej Rodziny

 

16 czerwca 2014r. weszła w życie uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny".

 [1]

Kartę przyznaje Wójt Gminy Czarnków na wniosek pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek o przyznanie karty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie.

Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie rodzina.gov.pl i będzie na bieżąco aktualizowany.


Adres źródłowy: https://czarnkowgmina.pl/aktualnosc/karta-duzej-rodziny

Załączniki
  • [0] https://czarnkowgmina.pl/sites/default/files/styles/large/public/default_images/news.png?itok=sbaOE-z3
  • [1] https://czarnkowgmina.pl/sites/default/files/pliki/news/imported/kartaduzejrodziny.png