Informacja o Gminie

[0]Gmina Czarnków położona jest w północno-zachodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Krajobraz okalający gminę to wzgórza i wzniesienia przecięte doliną Noteci. Krawędź doliny od strony południowej jest tu wyniosła , stroma, poprzecinana głębokimi jarami opadającymi prostopadle w kierunku rzeki. Gmina obejmuje północne krańce Niziny Wielkopolskiej i fragmenty Puszczy Noteckiej. Tereny, na których się znajduje uważane są za najbardziej atrakcyjne zakątki Wielkopolski i określane są mianem „Szwajcarii Czarnkowskiej”.

Na południowym skraju gminy znajduje się miasto Czarnków stanowiące odrębną jednostkę samorządu terytorialnego. Jest to główny ośrodek życia gospodarczego i kulturalnego gminy. Tu również znajduje się siedziba gminy oraz ośrodki i instytucje obsługujące jej mieszkańców.

[1]

Powierzchnia gminy to 34.778 ha, w tym 39,7% zajmują lasy, a 52% użytki rolne. Dlatego też wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo i gospodarka leśna. Uprawie ekologicznych płodów rolnych w gospodarstwach indywidualnych sprzyja nieskażone środowisko naturalne. Powierzchnia gminy stanowi 19,2 % obszaru powiatu oraz 1,17 % obszaru województwa wielkopolskiego.

 

[2]

 

Położenie administracyjne gminy

 

Na strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy Czarnków decydujący wpływ wywierają rzeka Noteć z funkcją transportu rzecznego oraz układ dróg wojewódzkich Wałcz-Poznań i Piła-Wronki z węzłem w Czarnkowie. Oprócz miasta Czarnkowa Gmina graniczy z gminami: Trzcianka, Lubasz, Połajewo, Ryczywół, Budzyń, Chodzież i Ujście.

Ze względu na atrakcyjne ukształtowanie terenu i świeże powietrze gmina spełnia predyspozycje do rozwoju agroturystyki. W chwili obecnej funkcjonują na jej terenie cztery takie gospodarstwa we wsiach Gajewo, Kuźnica Czarnkowska, Jędrzejewo-Piaski, oraz Sarbia-Sarbka.

[3]Przedstawiając gminę należy również wspomnieć o zasobach surowców mineralnych i złożach wód geotermalnych występujących na tym obszarze. Zasoby surowców mineralnych tworzą złoża kopalin pospolitych typu kruszywo, które znajduje zastosowanie w budownictwie i eksploatowane jest lokalnie na potrzeby ludności. Natomiast występowanie podziemnych wód geotermalnych na terenie gminy stwarza zarówno przed gminą Czarnków jak i miastem Czarnków perspektywę komercyjnego zagospodarowania ciepła geotermalnego. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość wykorzystania ciepła wód podziemnych na potrzeby centralnego ogrzewania. Wykorzystanie wód geotermalnych może poza tym stymulować rozwój takich dziedzin jak rekreacja, balneologia czy ogrzewanie upraw pod osłonami, a co się z tym wiąże powstanie nowych miejsc pracy.

Sieć osadnicza gminy koncentruje się wzdłuż dróg wojewódzkich i powiatowych w 27 wsiach w obrębie 24 sołectw,które zamieszkuje 10.796 osób.

 


Adres źródłowy: https://czarnkowgmina.pl/strona/informacja-o-gminie

Załączniki
  • [0] https://czarnkowgmina.pl/sites/default/files/pliki/pages/imported/gmina1_2.jpg
  • [1] https://czarnkowgmina.pl/sites/default/files/pliki/pages/imported/gmina2_2.jpg
  • [2] https://czarnkowgmina.pl/sites/default/files/pliki/pages/imported/gmina3_2.jpg
  • [3] https://czarnkowgmina.pl/sites/default/files/pliki/pages/imported/gmina4_2.jpg