Śmieszkowo

Leży w strefie podmiejskiej 3 km na południowy wschód od Czarnkowa. Jest sołectwem o wielokierunkowej produkcji rolniczej z przewagą hodowli trzody chlewnej.

Układ przestrzenny Śmieszkowa wykorzystywał przebieg lokalnych dróg, z których jedna zyskała niewielkie pałacowe rozszerzenie. W pobliżu wsi było usytuowane założenie dworsko-pałacowe z zespołem folwarcznym. Do dziś przetrwały zabudowania gospodarcze z pocz. XX w., domy z XIX w., zespół folwarczny z koń. XIX w. i pocz. XX w. oraz budynki przedszkola i sklepu.


Adres źródłowy: https://czarnkowgmina.pl/strona/smieszkowo

Załączniki