Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów AlkoholowychGminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Czarnkowie

Grażyna Dzikowska Przewodnicząca
Agnieszka Klepianowska Zastępca przewodniczącej
Dorota Skucińska Członek
Danuta Grygiel - Żukowska Członek
Róża Wesołek Członek
Joanna Mazur Członek - Sekretarz komisji
Sławomir Jagła Członek
Justyna Przyłucka-Gania Członek

 

Ważne telefony :

  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" tel. 800-12-00-02, oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Więcej na stronie https://niebieskalinia.info
  • Telefon zaufania dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim tel. 801 889 880. Infolinia jest czynna codziennie w godzinach 17:00 do 22:00 z wyjątkiem świąt państwowych.
  • Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania, tel. 800 199 990, czynny codziennie w godzinach 16:00 - 21:00

 

Pierwsza Pomoc - bez tajemnic !

 

 

Ważne informacje i aktualności:

Druki :


Adres źródłowy: https://czarnkowgmina.pl/strona/gminna-komisja-ds-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych

Załączniki
  • [0] https://czarnkowgmina.plhttps://czarnkow.naszemiasto.pl/interactive/pierwsza-pomoc/mutacje/desktop/?image=https%3A%2F%2Fdziennikzachodni.pl%2Finteractive%2Fpierwsza-pomoc%2Fmutacje%2Fgrafika%2Flogo-czarnkow.png&name=Gmina+Czarnk%C3%B3w&text2=GKPiRPA+w+Czarnkowie&text3=Urz%C4%85d+Gminy+w+Czarnkowie&text4=MOPS+w+Czarnkowie&title=Wspiera+nas%3A&url1=https%3A%2F%2Fwww.czarnkowgmina.pl%2F&url2=https%3A%2F%2Fbip.czarnkowgmina.pl%2Fgminna-komisja-ds-profilaktyki-i-rozwiazaywania-problemow-alkoholowych.html&url3=https%3A%2F%2Foldbip.czarnkowgmina.pl%2Fstrona%2Fzespol-interdyscyplinarny-ds-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie&url4=https%3A%2F%2Fmops.czarnkow.pl%2Fkontakt.html