Dowozy

DOWOZY UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2023-2024

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Czarnków 

Lista przewozów dziecka-ucznia pojazdem rodzica lub opiekuna w roku szkolnym 2023-2024

Wniosek rodzica-opiekuna w sprawie przewozu dziecka do placówki oświatowej w roku szkolnym 2023-2024

Rozkład_jazdy_autobusów_szkolnych_w_roku_szkolnym_2023-2024

Rozkład_jazdy_autobusów_szkolnych_w_roku_szkolnym_2023-2024_-_zmiana_od_13-11-2023 


DOWOZY UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2022-2023

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Czarnków w roku szkolnym 2022/2023 wraz z załącznikami  - pdf

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Czarnków w roku szkolnym 2022/2023 wraz z załącznikami - zipx

Rozkład jazdy autobusów w roku szkolnym 2022-2023

Rozkład jazdy autobusów w roku szkolnym 2022-2023 - aktualizacja

Wniosek rodzica o dowóz dziecka niepełnosprawnego w roku szkolnym 2022-2023


DOWOZY UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2021-2022

Uchwała Rady Gminy - ceny jednostki paliwa na rok szkolny 21-22

Wniosek o dowóz dziecka niepełnosprawnego 2021-2022

Projekt umowy - zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej

Projekt umowy - zwrot kosztów dowozu pojazdem rodzica art 39a

Lista przejazdów dziecka środkami komunikacji publicznej

Lista przejazdów dziecka pojazdem rodzica

Klauzula informacyjna RODO

Rozkład jazdy autobusów szkolnych 2021-2022 - aktualizacja z 24.11.2021 r


Adres źródłowy: https://czarnkowgmina.pl/strona/dowozy

Załączniki