Pomniki przyrody

Pomniki przyrody na terenie Gminy Czarnków

    Gmina Czarnków charakteryzuje sie zróznicowaniem fizjograficznym, od podmoklego dna Noteci przez strefe pagórków, po pas moreny dennej. Tereny poludniowo-wschodnie polozone sa na sandrze rzeki Flinty, który powstal w czasie postoju ladolodu. 61,8% powierzchni gminy trwale pokryte jest rozlinnoscia. Przewazaja tutaj lasy oraz laki i pastwiska polozone w obrebie doliny Noteci.
    Bez watpienia skarbem gminy sa lasy zasobne w dzika zwierzyne: jelenie, dziki, sarny, lisy, kuny, jenoty. Ponadto w poblizu stawów i cieków wodnych mozna spotkac bobry, zurawie, czaple i wiele innych unikalnych gatunków flory i fauny. Istotnym elementem tej bogatej szaty roslinnej sa liczne pomniki przyrody. Ponizsza tabela przedstawia zasób pomników wraz z ich przyblizona lokalizacja w terenie.

L.p. Pozycja z rejestru Przedmiot objety ochrona Lokalizacja - polozenie
Opis Opis
1 178 Glaz narzutowy Gmina Czarnków
Obwód 880 cm, srednica 290 cm Miejscowosc: Radolinek.
Wys. 120 cm Glaz znajduje sie w lesie, ok. 50 m od szosy Radolinek Trzcianka, 1 km od Radolinka.
  Uznany za pomnik przyrody w 1975r.
2 251 Lipa drobnolistna Gmina Czarnków
Obwód 505 cm, wys. 25 m, Miejscowosc: Gebice
Szer. korony 30 m, Drzewo roznie w parku, przy palacu.
Wiek ok. 300 lat Uznane za pomnik przyrody w 1956 roku.
3 255 Glaz narzutowy Gmina Czarnków
Obwód 730 cm, dl. 250 cm, Miejscowosc: Romanowo Dolne
Szer. 150 cm, Glaz zanjduje sie 100 m od szosy Czarnków - Walkowice naprzeciwko zabudowan Pana. E. Mikolajewskiego.
Glaz rozbity na dwie czesci Uznany za pomnik przyrody w 1957 roku.
4 257 Dab szypulkowy Gmina Czarnków
Obwód 590 cm, wys. 22 m, Miejscowosc: Osuch.
Szer. korony 20 m, Drzewo roznie w parku podworskim, 200 m od szosy Czarnków - Walkowice, przy stawach rybnych.
  Uznane za pomnik przyrody w 1957 roku.
5 327 Grupa drzew: Gmina Czarnków
Dab szypulkowy - 7 drzew N-ctwo Trzcianka,
Obwód: od 270 cm - 480 cm, l-ctwo Jedrzejewo, oddz. 164d
Wys. Od 23 m do 27 m, Drzewa rosna przy lesniczówce, ok. 4 km od wsi Jedrzejewo.
Szer. korony: od 13 do 22 m Uznane za pomnik przyrody w 1982 roku.
6 328 Dab szypulkowy Gmina Czarnków
Obwód 380 cm, wys. 23 m, N-ctwo Trzcianka,
Szer. korony 24 m l-ctwo Jedrzejewo, oddz. 182 g
  Drzedwo roznie obok bylej osady lesnej; w lesie, przy drodze lokalnej lesnej jadac z lesniczówki do wsi w polowie drogi po lewej stronie - 100 m w glab lasu.
  Uznane za pomnik przyrody w 1982roku.
7 329 Grupa drzew: Gmina Czarnków
Dab szypulkowy - 2 drzew Miejscowosc: Osuch.
Obwód: 380 cm, 330 cm, Drzewa rosna w parku poddworskim, na skarpie pomiedzy astrumieniem, a ogrodem; na terenie gruntów P. Niklewicza.
Wys. 26,27 m Uznane za pomnik przyrody w 1982roku.
Szer. korony: 23 m, 24 m  
8 330 Wiaz górski Gmina Czarnków
Obwód 350 cm, wys. 23 m, Miejscowosc: Jedrzejewo.
Szer. korony 20 m, Drzewo roznie obok zabudowan gospodarskich P. Józefa ¦laska.
  Uznane za pomnik przyrody w 1982r.
9 335 Grupa drzew: Gmina Czarnków.
Buk pospolity - 11 drzew N-ctwo Krucz, l-ctwo Goraj
Obwód: od 320 do 460 cm Oddz. 15 d,14l,
Wys.: od 24 m do 40 m Drzewa rosna w parku zamkowym przy Technikum Lesnym w Goraju.
Szer. korony: od 15 do 28 m Uznane za pomnik przyrody w 1982 roku.
10 336 Grupa drzew: Gmina Czarnków.
Buk pospolity - 3 drzew N-ctwo Krucz, l-ctwo Goraj
Obwód: 385, 335, 355 cm Oddz. 14 g,
Wys.: 30m, 32 m, Drzewa rosna w parku zamkowym przy Technikum Lesnym w Goraju.
Szer. korony: od 15 do 19 m Uznane za pomnik przyrody w 1982r.
11 337 Grupa drzew: Gmina Czarnków.
Buk pospolity - 7 drzew N-ctwo Krucz, l-ctwo Goraj
Obwód: od 323 cm do 350 cm Oddz. 15 g,
Wys.: od 32 do 36 cm Drzewa rosna w parku zamkowym przy Technikum Lesnym w Goraju.
Szer. korony: od 12 do 20 m Uznane za pomnik przyrody w 1982r.
12 538 Grupa drzew: Gmina Czarnków
Dab szypulkowy - 2 drzewa Miejscowosc Bialezyn
Obwód: 260 cm, 295 cm Drzewa rosna na gruncie prywatnym P Malgorzaty Wylegala i P. Ryszarda Wizy
Wys.: 27 m, 28 m, Uznane za pomnik przyrody w 1992r.
Szer. korony: 18m, 20m  
13 539 Grupa drzew: Gmina Czarnków.
Dab szypulkowy - 9 drzew Miejscowosc Kuznica Czarnkowska
Obwód: od 240 cm 702 cm Drzewa rosna przy Przystanku PKS Legi Nadnoteckie, wrócic 100 m od PKS i Isc w kierunku Noteci polna droga przy lesie.
Wys.: od 24 do 28 m Uznane za pomnik przyrody w 1992r.
Szer. korony: od 15 do 29 m  
14 540 Grupa drzew: Gmina Czarnków.
Dab szypulkowy - 3 drzewa Miejscowosc Kuznica Czarnkowska
Obwód: 365, 285, 295 cm Drzewa rosna w lesie prywatnym P. Józefa Gawla.
Wys.: 27, 26, 25 m Uznane za pomnik przyrody w 1992 roku.
Szer. korony: 16, 17, 18 m  
15 541 Grupa drzew: Gmina Czarnków.
Dab szypulkowy - 3 drzewa Miejscowosc Radolinek.
Obwód: 395, 290, 290 cm Drzewa rosna na lace prywatnej P. Waldemara Danielewicza ( 20 m od drogi Radolinek - Trzcianka)
Wys.: 21, 22, 22 m Uznane za pomnik przyrody w 1992 roku.
Szer. korony: 16, 17, 18 m  
16 542 Glaz narzutowy Gmina Czarnków.
Obwód 600 cm, dl. 295 cm, Miejscowosc Romanowo Dolne.
Szer. 125 cm, wys. 120 cm Glaz znajduje sie na gruntach prywatnych Pana E. Mikolajewskiego.
  Uznany za pomnik przyrody w 1992 roku
17 543 Glaz narzutowy Gmina Czarnków.
Obwód 10,30 m, dl. 350 cm, Miejscowosc Romanowo Górne.
Szer. 280 cm, wys. 200 cm Glaz znajduje sie na gruntach prywatnych Pana Bogdana Florka.
  Uznany za pomnik przyrody w 1992 roku
18 680 Grupa drzew: Gmina Czarnków.
Dab szypulkowy - 3 drzewa Miejscowosc Gebiczyn 26.
Obwód: 372, 362, 338 cm Drzewa rosna w obrebie zagrody prywatnej P. Mariana Szczepaniaka.
(Protazy, Gerwazy, Damazy) Uznane za pomnik przyrody w 1997 roku.
wys.: 21, 27, 19 m  
Wiaz szypulkowy - "Walenty"  
Obwód 283 cm, wys. 18 m  
19 690 Jesion wyniosly Gmina Czarnków.
Obwód 305 cm, wys. 20m N-ctwo Trzcianka,
Szer. korony 10 m, l-ctwo Kuznica Czarnkowska
  oddz. 234 m
  Drzewo roznie na skraju wyschnietego rowu, w poblizu wydzielenia z 41 szt. pomnikowych debów i 1 szt. wiazu.
  Uznane za pomnik przyrody w 1997 roku.
20 691 Wiaz Gmina Czarnków.
Obwód 298 cm, wys. 24 m, N-ctwo Trzcianka,
Szer. korony 15 m, l-ctwo Kuznica Czarnkowska
  oddz. 234 m.
  Drzewo roznie przy drodze w poblizu wydzielenia z 41 szt. pomnikowych debów i 1 szt. wiazu.
  Uznane za pomnik przyrody w 1997roku.
21 692 Grupa drzew: Gmina Czarnków.
Dab szypulkowy - 41 drzew N-ctwo Trzcianka,
Obwód: od 300 do 515 cm l-ctwo Kuznica Czarnk
Wys.: od 18 m do 29 m oddz. 234 f
Szer. korony: od 10 do 21 m Drzewa rosna w kompleksie lesnym, w drzewostanie ok. 170 l (prawdopodobnie dawna posiadlosc dworska)
Wiaz Uznane za pomnik przyrody w 1997 roku.
Obwód 380 cm, wys. 26 m  
Wiek ok. 170 lat  

    W ostatnim 10-leciu za pomnik uznano dziesiec tworów przyrody. W roku 1992 Rozporzadzeniem nr 6/92 Wojewody Pilskiego z dnia 31 grudnia 1992r. uznano za pomniki twory opisane w punktach od 12 do 17 powyzszej tabeli. W roku 1997 Rozporzadzeniem Nr 9/97 Wojewody Pilskiego z dnia 6 pazdziernika 1997r. uznano za pomniki przyrody twory opisane w tabeli w punktach od 18 do 21. Pozostale 12 pomników zostalo uznanych w latach 50 ( 3 pozycje) oraz 80 ( 7 pozycji).     Jednoczesnie w roku 1992 Rozporzadzeniem Wojewody Pilskiego z dnia 30 grudnia 1992r. skreslono z rejestru tworów przyrody siedem pozycji oraz w 3 wprowadzono zmiany. Wynikle zmiany nastapily w zwiazku z naturalnymi ubytkami w drzewostanie i okresowa aktualizacja rejestru z stanem faktycznym w terenie. Istnieje naturalna rotacja. Ubywaja pomniki przyrody (drzewa), które sa wiekowe i obumieraja, a w ich miejsce pojawiaja sie nowe, które osiagnely rozmiary i walory na poziomie zaslugujacym na zaliczenie do pomników. Nalezy zwrócic uwage na fakt, ze ilosc pomników utrzymuje sie na równym poziomie, mimo postepujacego zurbanizowania i rozwoju przemyslu oraz co idzie za tym zanieczyszczenia srodowiska.


Adres źródłowy: https://czarnkowgmina.pl/strona/pomniki-przyrody

Załączniki