Zabytki

Brzeźno- park dworski, dwór i oficyna z XIX wieku.

Ciszkowo- wieś o przepięknym krajobrazie, położona wśród wzgórz morenowych na skaju doliny rzeki Noteć z przeprawą promową. Z zabytków na uwagę zasługuje zespół dworsko-parkowy z początków XIX wieku oraz spichlerz o konstrukcji szachulcowej z XVIII, XX wiek.

  [0]
Goraj - zespół pałacowo-parkowy jako przykład prawdziwej rezydencji książęcej. Zespół usytuowany malowniczo wśród wzniesień morenowych wysoko wyniesionych nad dolinę Noteci, zbudowany został w latach 1908-1912. Ta okazała siedziba składa się z zamku i położonych w pewnym oddaleniu obiektów gospodarczych: masztelarni, garażu oraz domu ogrodnika. Do zespołu należy również usytuowany po przeciwnej stronie drogi do wsi Goraj budynek administracyjno-biurowy, wzniesiony w okazałych neobarokowych formach pałacowych. Pomysłodawcą był najprawdopodobniej sam właściciel Wilhelm von Hochberg. Formy rezydencji naśladują [1] późnorenesansowe założenie zamkowe z Varenholz w Westfalii. Obecnie zachowane zostały niektóre elementy wyposażenia m.in. marmurowe kominki, boazeria w sali balowej oraz obrazy ze scenami sielankowymi. W kompleksie pałacowym funkcjonuje Zespół Szkół Leśnych. Park o charakterze parku leśnego o powierzchni 6,3 ha , zachował unikalne skupienie rzadkich gatunków drzew egzotycznych, m.in. występuje: jodła jednobarwna, chojna kanadyjska, żywotnik zachodni, sosna weymutka, limba, oraz grupa buków stanowiąca pomniki przyrody.


[2]Gębice- dwór wzniesiony w 2 połowie XVIII wieku dla ówczesnego właściciela Kazimierza Radońskiego, został w 1908 roku i w latach powojennych kilkakrotnie przebudowany. Późniejsze włości rodu Paliszewskich. W południowo-zachodniej części zespołu dworsko-parkowego usytuowana jest murowana kaplica dworska p.w. św. Zofii. Ten cenny zabytek sztuki sakralnej wzniesiony został w 1785 roku w późnobarokowych formach. Początki parku dworskiego, który rozpościera się na obszarze 5,61 ha , sięgają natomiast XVIII wieku, w którym z dawnego drzewostanu zostały tylko dwa pomniki przyrody lipa i cis oraz kilka okazów dębów, jesionów, świerków i kasztanowców.  

Gębiczyn- zagroda olęderska jest niezwykle cennym , jedynym tak dobrze zachowanym przykładem XVIII wiecznego budownictwa olęderskiego usytuowanym na obrzeżach Puszczy Noteckiej. Na belce stropowej zachowany został napis fundacyjny wraz z datą 6 lipca z 1747 roku.

[3]Kuźnica Czarnkowska - stara wieś, która nazwę wzięła od pieca do wytopu żelaza z rudy darniowej. W roku 1686 powstał tutaj zbór ewangelicki dla protestantów z Czarnkowa. Pałac murowany, zbudowany w latach 1820-1830, kilkakrotnie restaurowany o cechach neorenesansowych. Oficyna pałacowa murowana z około 1840 roku. Park dworski krajobrazowy z połowy XVIII wieku, połowy XIX wieku i początków XX wieku z dobrze zachowanym starodrzewem i pierwotnym układem przestrzennym o powierzchni 6,3 ha . Szczątki nagrobków z XIX wieku.[4]Sarbia- dawniej Sarby, położona na północny-wschód od Czarnkowa w okolicy lesistej i pagórkowatej, pochylony ku dolinie Noteci. W roku 1580 należała do Jadwigi Czarnkowskiej i Barbary Rogozińskiej, około 1677 roku odziedziczył Sarbie Andrzej Franciszek Gębicki, a od 1773 roku Kajetan Lewański, później rodzina Swiniarskich. Początkowo na tych terenach gospodarowali Niemcy, a po II wojnie ziemię zajęli Polacy z kresów wschodnich.

Średnica- mała miejscowość o rozrzuconej zabudowie w kompleksie leśnym. Miejscowość, która najczęściej w przeszłości zmieniała swoją nazwę. Początkową nazwę Maryi Gaj, Niemcy zmienili na Marienbusch. Po wojnie nadano nazwę Wielka Bieda. Wieloletnie starania spowodowały, że w 1982 roku nadano nazwę Średnica, która obowiązuje do dnia dzisiejszego.

 

 


Adres źródłowy: https://czarnkowgmina.pl/strona/zabytki

Załączniki
  • [0] https://czarnkowgmina.pl/sites/default/files/pliki/pages/imported/zabytki1_2.jpg
  • [1] https://czarnkowgmina.pl/sites/default/files/pliki/pages/imported/zabytki2_2.jpg
  • [2] https://czarnkowgmina.pl/sites/default/files/pliki/pages/imported/zabytki3_2.jpg
  • [3] https://czarnkowgmina.pl/sites/default/files/pliki/pages/imported/zabytki4_2.jpg
  • [4] https://czarnkowgmina.pl/sites/default/files/pliki/pages/imported/zabytki5_2.jpg