05.08.2021
Imieniny: Emila, Karoliny i Kary

Konkurs "PIĘKNA WIEŚ DZIEŁEM JEJ MIESZKAŃCÓW:

1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Czarnków przy współpracy z Radami Sołeckimi
i organizacjami społecznymi działającymi na wsi.
2. Techniczną stroną organizacji i przeprowadzenia Konkursu zajmuje się Gminna Komisja Konkursowa.
3. Konkurs trwa od 15.06.2021 r. do 31.08.2021 r. przy czym:
a) I Etap od dnia 15.06.2021 r. do dnia 31.07.2021 r. natępuje przesyłanie/dostarczanie do Urzędu Gminy
Czarnków zdjęć wsi i zagród.
b) II Etap od dnia 01.08.2021 r. do dnia 16.08.2021 r. trwają prace Gminnej Komisji Konkursowej nad
wyłonieniem laureatów konkursu oraz następuje ogłoszenie werdyktu.
4. W Konkursie mogą brać wsie oraz zagrody znajdujące się na terenie Gminy Czarnków.

Piękna Wieś

Zapraszamy do udziału!

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności