UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ W GĘBICACH

W NIEDZIELĘ 7 KWIETNIA 2019 R. W GĘBICACH ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA KAMIENIA PAMIĄTKOWEGO ,,W 100 ROCZNICĘ POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM ZWIĄZANYCH Z GĘBICAMI". ODŚPIEWANO HYMN NARODOWY, WYGŁOSZONO OKOLICZNOŚCIOWE PRZEMÓWIENIA, A NASTĘPNIE…
Z okazji Jubileuszu 5-lecia Spółdzielni Socjalnej ,,Równe Szanse” gratulacje odebrała prezes Łucji Fligiel

PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE PODCZAS SESJI

28 marca 2019 r. odbyła się VIII sesja Rady Gminy Czarnków, w której uczestniczyło 14 radnych. Wójt Bolesław Chwarścianek przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami. W swojej informacji poinformował radnych między innymi o przebiegu…
Sołtysi Gminy Czarnków kadencji 2019-2024

SOŁTYSI KADENCJI 2019-2024 na terenie GMINY CZARNKÓW

W dniach od 21 lutego 2019 roku do 27 marca 2019 roku w 24 sołectwach wchodzących w skład gminy Czarnków odbyły się sprawozdawczo-wyborcze zebrania wiejskie. W wyniku przeprowadzonych wyborów ponownie do sprawowania funkcji sołtysa na kolejną…

Życzenia Wielkanocne

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela