Konsultacje proponowanych zmian do Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach PROW na lata 2014-2020

 

Konsultacje proponowanych zmian do Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach PROW na lata 2014-2020

 

Za realizację procedury odpowiedzialny jest Zarząd, a jednostką wspomagającą, wykonującą na bieżąco czynności techniczne związane z procesem aktualizacji jest  Biuro LGD. Ich zadaniem jest identyfikowanie zmian zachodzących w otoczeniu, wpływających na aktualność dokumentu. Konieczność dokonywania zmian w treści strategii może wynikać zarówno z czynników wewnętrznych i/lub uwarunkowań zewnętrznych, takich jak:

- trudność w realizacji wskaźników/budżetu/harmonogramu LSR zgodnie z przyjętymi założeniami,

- niska ocena realizacji LSR w wyniku prowadzonej ewaluacji/monitoringu,

- niskie poparcie społeczne dla realizowanych działań,

- nowe dominanty i/lub zmiany prawne/społeczne/gospodarcze/polityczne, wpływające niekorzystnie na realizację LSR.

 

Z propozycją wprowadzanych zmian do LSR można także zapoznać się w biurze LGD.

 

Zapraszamy do składania uwag do LSR na formularzu zamieszczonym poniżej

 

  • mailowo na adres: lgd [dot] czarnkowatwp [dot] pl    lub
  • osobiście w biurze LGD ul. Kościuszki 88/37/ 64-700 Czarnków
  •  

w terminie 7 dni od dnia następnego po  opublikowaniu.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności