MODERNIZACJA REMIZ W OCHOTNICZYCH STRAŻACH POŻARNYCH

Praca strażaków szczególnie tych z ochotniczych jednostek nie opiera się tylko na gaszeniu pożarów czy też innych działaniach w terenie, ale również na pracy, która ukierunkowana jest dla dobra społeczności lokalnej. Strażacy z Gminy Czarnków są tego najlepszym przykładem. W miesiącu wrześniu strażacy z OSP Gębice i OSP Jędrzejewo przeprowadzili we własnym zakresie modernizację obiektów remiz.

W Jędrzejewie ze środków pozyskanych z Gminy Czarnków wykonano remont pomieszczeń socjalnych obejmujący prace elektryczne, położono lamperię żywiczną, pomalowano ściany i sufit.

W Gębicach przed wejściem do pomieszczeń socjalnych wykonano zadaszenie, utwardzono teren przed wejściem oraz ułożono chodnik z kostki brukowej. Środki na powyższe zadania otrzymano z Gminy Czarnków oraz z sołectwa wsi Gębice.

Dziękujemy za trud ludzkich rąk i okazaną pomoc.

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności