24.11.2020
Imieniny: Emmy, Flory i Romana

Oferta Miejskiego Klubu Sportowego ,,Noteć Czarnków” na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Czarnków                                                                                                    

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w dniu 5.11.2020 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Czarnków oferta Miejskiego Klubu Sportowego ,,Noteć Czarnków”, ul. Nowa 8, 64-700 Czarnków na realizację zadania publicznego, jak poniżej:

 

Rodzaj zadania - Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. d) Udział zawodników w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim.

Tytuł zadania - Udział w zawodach piłki siatkowej.

Termin realizacji zadania publicznego: 13.11.2020 r. – 30.11.2020 r.

Wnioskowana kwota dotacji – 2.000,00 zł.

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta Miejskiego Klubu Sportowego ,,Noteć Czarnków”, została zamieszczona na okres 7 dni:

 

1.    W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarnków,

2.     Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków,

3. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków pod adresem www.czarnkowgmina.pl.

 

Uwagi dotyczące ww. oferty można zgłaszać na adres:

Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków w terminie do 12.11.2020 r.

 

TREŚĆ OFERTY

 

 

Czarnków, 05.11.2020 r.

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności