Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek OSP

Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek OSP

W dniu 17 września 2017 roku na stadionie miejskim w Trzciance odbyły się po raz dziesiąty Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek OSP.
Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Czarnkowie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie przy współudziale samorządu miasta i gminy Trzcianka.
W zawodach uczestniczyło 19 drużyn OSP z terenu 7 gmin, w tym 5 drużyn kobiecych. Zaproszonych gości powitał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Kajetan Karzkowiak. Wśród nich byli:

dh Edward Wieczorek - Członek Prezydium ZOW ZOSP RP w Poznaniu
Tadeusz Teterus - Starosta Czarnkowsko - Trzcianecki
Jacek Klimaszewski - Wicestarosta Czarnkowsko - Trzcianecki
Bogdan Tomaszewski - Przewodniczący Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego
bryg. Maciej Kubacki - Komendant Powiatowy PSP w Czarnkowie
insp. Piotr Ryżek - Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie
Bolesław Chwarścianek - Wójt Gminy Czarnków
Marcin Filoda - Wójt Gminy Lubasz
Stanisław Pochyluk - Wójt Gminy Połajewo
Grażyna Zozula - Zastępca Burmistrza Trzcianki
Edward Joachimiak - Przewodniczący Rady Miasta Trzcianki
Grzegorz Kaźmierczak - Zastępca Burmistrza Czarnkowa
Byli Komendanci Powiatowi PSP, Prezesi oraz Komendanci Miejscy i Gminni OSP z terenu powiatu.

Po uroczystym otwarciu zawodów, drużyny przystąpiły do rywalizacji, która oceniana była przez Komisję Sędziowską pod przewodnictwem mł. bryg. Marka Wylegały.

Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:

Żeńskie drużyny pożarnicze - klasyfikacja:

1. OSP Krosin

2. OSP Krosinek

3. OSP Huta

4. OSP Niekursko

5. OSP Krucz

Męskie drużyny pożarnicze - klasyfikacja:

1. OSP Rosko

2. OSP Boruszyn

3. OSP Sierakówko

4. OSP Drawsko

5. OSP Romanowo Dolne

6. OSP Niekursko

7. OSP Krosin

8. OSP Wrzeszczyna

9. OSP Lubasz

10. OSP Siedlisko

11. OSP Kawczyn

12. OSP Sarbka - Sarbia

13. OSP Krzyż Wlkp.

14. OSP Kuźnica Żelichowska

Zwycięzcom wręczono puchary, dyplomy i nagrody.

Zawody powiatowe były również okazją do realizacji profilaktyki pożarowej w ramach programu „Kręci mnie bezpieczeństwo" prowadzonego przez Sekcję kontrolno - rozpoznawczą KP PSP w Czarnkowie. Strażacy między innymi przeprowadzili pokaz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przypomnieli zasady prawidłowego postępowania przy użytkowaniu urządzeń i instalacji w związku ze zbliżającym się okresem grzewczym. Promowano instalowanie czujek dymu i tlenku węgla, a dzieci miały możliwość kolorowania rysunków o tematyce pożarniczej.

 

Opracował: mł. bryg. Marek Wylegała
Zdjęcia mł. ogn. Łukasz Ibsz

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności