28.09.2022
Imieniny: Libuszy, Wacławy i Wacława

Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy przedszkolu w Romanowie Dolnym” w ramach XII edycji konkursu " Pięknieje wielkopolska wieś".

W środę 27 czerwca 2022r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Czarnków została podpisani umowa, której przedmiotem jest udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.

„Ważna jest rozrywka, ważna jest zabawa, ale bezpieczeństwo to nadrzędna sprawa – rewitalizacja przestrzeni publicznej przy przedszkolu w Romanowie Dolnym” w ramach XII edycji konkursu " Pięknieje wielkopolska wieś".

Kwota dofinansowania 50 tys. zł

Termin zakończenia prac zgodnie z podpisaną umową, strony ustalają na 15 listopada 2022 r.

Efektem realizacji zadania będzie :

- wykonanie ogrodzenia,

- wykonanie nawierzchni - kostki brukowej,

- doposażenie placu zabaw ( zakup i montaż bujaka , ławki, kosza do segregacji, gry twister)

- zakup i montaż altany,

- zakup i montaż stołu do gry w warcaby i chińczyka,

- zakup i montaż modeli 2D,

- wykonie ścieżki sensorycznej,

- zakup i montaż oświetlenia wraz z modułem fotowoltaicznym,

- zakup i nasadzenie zieleni.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu”.

 

rewitalizacja przestrzeni publicznej przy przedszkolu w Romanowie Dolnym” w ramach XII edycji konkursu " Pięknieje wielkopolska wieś".

 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności