UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ W GĘBICACH

W NIEDZIELĘ 7 KWIETNIA 2019 R. W GĘBICACH ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA KAMIENIA PAMIĄTKOWEGO ,,W 100 ROCZNICĘ POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM ZWIĄZANYCH Z GĘBICAMI". ODŚPIEWANO HYMN NARODOWY, WYGŁOSZONO OKOLICZNOŚCIOWE PRZEMÓWIENIA, A NASTĘPNIE POSZCZEGÓLNE DELEGACJE ZŁOŻYŁY WIĄZANKI KWIATÓW. ORGANIZATOREM WYDARZENIA BYŁO STOWARZYSZENIE ,,PRZYJAZNA WIEŚ GĘBICE" I SOŁECTWO GĘBICE.   OBCHODY ROZPOCZĘŁY SIĘ OD MSZY ŚWIĘTEJ, KTÓRĄ ODPRAWIŁ PROBOSZCZ PARAFII GĘBICE-HUTA KSIĄDZ KANONIK SŁAWOMIR WASIELA.

 

W asyście Czarnkowskiej Orkiestry Dętej pod batutą Tadeusza Kurzaca oraz pocztów sztandarowych z terenu gminy, uczestnicy przeszli do centrum uroczystości, gdzie odbyła się część oficjalna. Wspólnie odśpiewano hymn narodowy, a później dokonano odsłonięcia obelisku. Aktu tego dokonali: Eugenia Szczerba - wnuczka powstańca wielkopolskiego z Gębic Bartłomieja Sołtysiaka oraz minister Andżelika Możdżanowska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ksiądz Sławomir Wasiela poświęcił obelisk, a delegacje złożyły wiązanki kwiatów oddając cześć i chwałę bohaterom. 

 

Wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek podziękował organizatorom uroczystości, a później wygłosił krótkie przemówienie, w którym nawiązał do wydarzeń sprzed stu lat, wprowadzając w nastrój zadumy nad tragicznymi losami naszej ojczyzny i tych, którzy oddali życie walcząc o wolną i niepodległą Polskę. Podkreślał, że gminne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i wybuchu Powstania Wielkopolskiego rozpoczęły się w Gębicach od otwarcia sali sportowej w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach.

- zwycięskie powstanie poprzedzone zostało wieloletnią batalią o polskość, specyficzną dla wielkopolski wojną organiczną, nie na polach bitew, ale w codziennej walce z germanizacją, z pruską administracją poprzez organizacje, spółdzielczość, przedsiębiorczość, patriotyzm księży i wiarę narodu, że Polska odzyska niepodległość. Cześć i Chwała Powstańcom Wielkopolskim – dodał Bolesław Chwarścianek – wójt Gminy Czarnków.

 

Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz przewodniczący Honorowego Komitetu Obchodów 100 rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego Tadeusz Stachowski przedstawił rys historyczny, a także podziękował wszystkim za obecność. Jego przemówienie miało charakter wspomnieniowy. Wspominał  trudny dla Polski czas oraz czas wielkiej radości – odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli. 

 

Wśród przybyłych gości znajdowali się również: poseł na Sejm RP Grzegorz Piechowiak, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Michał Zieliński, przewodniczący Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Wiesław Maszewski, starosta Czarnkowsko-Trzcianecki Feliks Łaszcz, wiceprzewodniczący Rady Gminy Czarnków Janusz Wielgosz, wójt Gminy Chodzież Kamila Szejner, radna Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Izabela Bobińska, sekretarz Gminy Czarnków Mariusz Grzegorek, kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Czarnkowie Wirginia Kryka, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Damian Szcześniak, proboszcz parafii Gębice-Huta ksiądz kanonik Sławomir Wasiela, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych „Nasz Dom” siostra Wiesława Kowalska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej pani Magdalena Modrak-Czerniewska, przedstawiciel Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach Kamil Szcześniak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach Beata Maszewska wraz z nauczycielami i przedstawicielami uczniów, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach pani Alicja Kasperczak, dyrektor Publicznego Przedszkola w Gębicach pani Maria Smal, dyrektor Prywatnego Przedszkola „Mali Odkrywcy” w Gębicach pani Monika Radunz-Garkowska, prezes Stowarzyszenia „Przyjazna wieś Gębice” Jerzy Szcześniak, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gębicach Ireneusz Fręśko, właściciel Zakładu Kamieniarskiego „Granit” państwo Lucyna i Bogdan Nowakowie (wykonawcy obelisku), przedstawiciele Rady Sołeckiej Sołectwa Gębice oraz sołtysi i przewodniczący Kół Gospodyń Wiejskich z sąsiednich wiosek.

 

Treść aktu erekcyjnego odczytał dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Damian Szcześniak - "Na wieczną rzeczy pamiątkę podaje się wszem i wobec do wiadomości, a zwłaszcza przyszłym pokoleniom, że dnia 7 kwietnia 2019 roku w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości dokonano uroczystego odsłonięcia i poświęcenia obelisku z tablicą pamiątkową, poświęconą Powstańcom Wielkopolskim związanym z Gębicami..."

 

Wśród Powstańców, których nazwiska umieszczono na tablicy pamiątkowej znaleźli się: Edmund Czarnecki, Ignacy Dreger, Józef Dreger, Marian Górski, Franciszek, Huciński, Tadeusz Jur, Józef Kaseja, Kazimierz Korzeniewski, Józef Kulwas, Jan,Kwiatkowski, Jan Kwiatkowski, Bolesław Paliszewski, Władysław Pituła, Bartłomiej Sołtysiak, Teodor Wendtland i Andrzej Winiecki.

Na koniec części oficjalnej głos zabrała Minister Andżelika Możdżanowska, która w towarzystwie posła Grzegorza Piechowiaka dziękowała sołtysowi wsi Gębice Januszowi Wielgoszowi za zaangażowanie w dokumentowanie historii i patriotyczne wychowanie młodych pokoleń. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czarnków otrzymał również flagę narodową, która pochodzi z limitowanej serii wydanej przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W hołdzie Powstańcom Wielkopolskim uczestnicy uroczystości zaśpiewali pieśni ze „Śpiewnika Powstańczego”. Chwilę później wszyscy na czele z orkiestrą, idąc główną ulicą Gębic, udali się do Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach, gdzie odbyło się spotkanie Kół Gospodyń Wielskich z powiatu chodzieskiego, obornickiego oraz czarnkowsko-trzcianeckiego z panią Minister Andżeliką Możdżanowską, która podczas swojego wystąpienia omówiła możliwości uzyskania wsparcia finansowego na działalność i rozwój KGW.

Na zakończenie spotkania minister Możdżanowska skierowała słowa podziękowania do dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach  Beaty Maszewskiej podkreślając jej zaangażowanie w rozwój polskiej oświaty. Na ręce pani Maszewskiej została przekazana również flaga narodowa z limitowanej serii.

Był to dzień radości dla całej okolicy za co należą się szczególne słowa uznania, gdyż właściwa postawa dorosłych to najlepsza lekcja patriotyzmu dla najmłodszych Polaków oraz okazja do uczenia się i kształtowania pozytywnych postaw i uczuć patriotycznych.  

 

Urząd Gminy Czarnków

Agnieszka Wiśniewska

 

Projekt realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania.

 

 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności