19.10.2021
Imieniny: Michaliny, Michała i Piotra

Wójt Gminy Czarnków zaprasza

Gmina Czarnków planuje złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, dlatego też zwracamy się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych dziecka, pełnoletnich uczniów, którzy są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości tam, gdzie wówczas znajdował się PGR) do złożenia oświadczenia podanego w załączniku. 
Oświadczenie mogą złożyć również osoby pełnoletnie które kontynuują dalszą naukę w szkole średniej.
Dokumenty (oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych) przyjmowane będą w Sekretariacie Urzędu  Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.
Oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021 r. do 15:30.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr 
Informacje dodatkowe:
Sprzęt będzie wydawany na podstawie protokołu przekazania lub na podstawie umowy użyczenia na następujących warunkach:
- sprzęt komputerowy zostanie przekazany lub użyczony na czas nauki ucznia w szkole podstawowej, średniej
- opiekun prawny / uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,
- opiekun prawny/uczeń zobowiązuje się do corocznego okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez Urząd Gminy Czarnków.

Poniżej znajdują się pliki do pobrania.
 

Polecane artykuły
Wszystkie aktualności Archiwum aktualności