01.12.2022
Imieniny: Blanki, Edmunda i Eligiusza

Wójt Gminy Czarnków zaprasza do udziału w konsultacjach  projektu ,,Programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o w

 OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Wójt Gminy Czarnków zaprasza do udziału w konsultacjach  projektu ,,Programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Termin konsultacji: od dnia 6 października 2022 r. do dnia 27 października 2022 r.

Do udziału  w  konsultacjach uprawnione są  organizacje  pozarządowe  i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące  działalność statutową na terenie gminy  Czarnków.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w następujący sposób:

Zostaną przeprowadzone badania opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez:

umieszczenie ,,Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie www.czarnkowgmina.pl

 przyjmowanie uwag do projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w formie papierowej za pomocą formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

Wypełniony formularz można przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.

Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r. dostępny jest: TUTAJ

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr  643/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 (link do zarządzenia)

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

Lista załączników:

Zarządzenie Nr  643/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Projekt Programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Formularz zgłaszania uwag.

 

 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności