28.09.2022
Imieniny: Libuszy, Wacławy i Wacława

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Walkowice w ramach XII edycji konkursu ,,Pięknieje wielkopolska wieś".

W środę 27 czerwca 2022r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Czarnków została podpisani umowa, której przedmiotem jest udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Wieś naszą odnowimy, świetne miejsca integracji zapewnimy!” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Walkowice w ramach XII edycji konkursu " Pięknieje wielkopolska wieś".

Kwota dofinansowania 50.000,00 zł

Termin zakończenia prac zgodnie z podpisaną umową, strony ustaliły na 15 listopada 2022 r.

 

Efektem realizacji zadania będzie :

- wykonanie nawierzchni - kostki brukowej,

- wykonanie ogrodzenia,

- zakup i montaż sanitariatu i magazynu,

- zakup i montaż paleniska ogniskowego z rusztem,

- zakup i nasadzenie zieleni,

- zakup i montaż tablicy historycznej,

- zakup i montaż 3 elementów placu zabaw,

- zakup stołu z 2 ławkami składanymi

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu " Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Walkowice w ramach XII edycji konkursu " Pięknieje wielkopolska wieś".

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności