19.10.2021
Imieniny: Michaliny, Michała i Piotra

Zapraszamy do udziału w konsultacjach

Od 4 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. można zgłaszać uwagi do Rocznego Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Projekt programu podlegający konsultacji dostępny jest TUTAJ

Z dokumentem można także zapoznać się w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich ( pokój 17) Urzędu Gminy Czarnków.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w następujący sposób:

1) Zostaną przeprowadzone badania opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez umieszczenie projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie www.czarnkowgmina.pl

2) Zostanie zorganizowane spotkanie w celu konsultacji bezpośrednich dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Wypełnione formularze można przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub złożyć w formie papierowej do sekretariatu w terminie od  4 października 2021 roku do 5 listopada 2021 roku.

 

 

Lista załączników do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 455/2021 z dnia 4 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
  2. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.
  3. Formularz zgłaszania uwag.

 

Polecane artykuły
Wszystkie aktualności Archiwum aktualności