01.12.2022
Imieniny: Blanki, Edmunda i Eligiusza

Nadzwyczajna LXII sesja Rady Gminy Czarnków

Data wydarzenia
Czas wydarzenia
12:00
Adres wydarzenia
Sala nr 21 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3

oraz online pod adresem

https://transmisjaobrad.info/channels/154/gmina-czarnkow
Organizator
Gmina Czarnków
Powrót

Rada Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków


Czarnków, 09.11.2022 r.


BR.0002.13.2022


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
zwołuję nadzwyczajną LXII sesję Rady Gminy Czarnków która odbędzie się w dniu 14 listopada 2022 roku (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali nr 21 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.


Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
• w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami kosztów przewozu do placówek oświatowych,
• w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,
• w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/300/2021 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021 – 2023,
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2022-2043,
• w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok.
3. Wolne głosy.
4. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Chyży

Więcej wydarzeń