10.12.2023
Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

Nadzwyczajna LXIII sesja Rady Gminy Czarnków

Data wydarzenia
Czas wydarzenia
10:00
Adres wydarzenia
Sala nr 21 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3

https://transmisjaobrad.info/channels/154/gmina-czarnkow
Organizator
Gmina Czarnków
Powrót

Rada Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków


Czarnków, 23.11.2022 r.


BR.0002.14.2022


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
zwołuję nadzwyczajną LXIII sesję Rady Gminy Czarnków która odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali nr 21 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.

Proponowany porządek obrad sesji nadzwyczajnej:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  • w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Aktywni w Gminie Czarnków” w ramach działania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020;
  • w sprawie nadania nazwy ronda w miejscowości Brzeźno;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2022-2043;
  • w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok.

3. Wolne głosy.
4. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Chyży

Więcej wydarzeń