04.03.2024
Imieniny: Adrianny, Kazimierza i Wacława

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

 

Informujemy, że Wójt Gminy Czarnków na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 ze zm.)  wprowadza do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Czarnkowie polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:

 • Urząd nie przyjmuje klientów - z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych - wszelkie wizyty w urzędzie należy umawiać telefonicznie!
 • Urząd będzie pracował w systemie rotacyjnym tzn. część pracowników będzie świadczyć pracę w systemie zdalnym w domu, część w urzędzie. Po kilku dniach będzie następowała zmiana składu osobowego. Część pracowników korzysta także z możliwości sprawowania opieki nad małymi dziećmi. Proszę  więc o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń wskazanych w komunikatach.
 • Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy Czarnków mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych podanych poniżej.
 • Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
 • Wykaz telefonów kontaktowych do sekretariatu i poszczególnych pracowników znajduje się w ostatnim punkcie.
 • Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu.

Sprawy związane z dowodem osobistym

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożyć można przez Internet za pomocą portalu gov.pl lub osobiście w wymienionych niżej godzinach w Urzędzie Gminy Czarnków wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty drogą telefoniczną lub mailową,
 • Dowód osobisty można odebrać w Urzędzie Gminy Czarnków w wymienionych poniżej godzinach wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty drogą telefoniczną lub mailową.

Sprawy opłat i podatków:

 • Do odwołania zamknięta została kasa w Urzędzie Gminy Czarnków. Prosimy o dokonywanie wszelkich płatności na poniższy rachunek bankowy:
  • 72 8951 0009 0000 0954 2000 0010

Dane kontaktowe do Urzędu Gminy Czarnków:

 

Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności