10.12.2023
Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

Baza Teleadresowa Pracowników

REFERAT FINANSÓW, BUDŻETU i PODATKÓW

Bogumiła Rybarczyk - Główny Księgowy

Telefon - + 48 67 255 04 35 / kom. 888 887 222

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 3

-----------------------------------------------------------------------------------

Anna Rążewska - Inspektor - Płace

Telefon - + 48 67 253 02 90

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 10

-----------------------------------------------------------------------------------

Karolina Łacek - Inspektor - Księgowość

Telefon - + 48 67 253 02 90

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 10

-----------------------------------------------------------------------------------

Dorota Konieczna - Inspektor - Księgowość

Telefon - + 48 67 253 02 90

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 10

-----------------------------------------------------------------------------------

Izabela Małecka - Inspektor - Podatki

Telefon - + 48 67 253 02 83

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 09

-----------------------------------------------------------------------------------

Klaudyna Krzyżanowska - Podinspektor - Podatki

Telefon - + 48 67 253 02 88

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 03

-----------------------------------------------------------------------------------

Katarzyna Dunajska - Inspektor - Podatki

Telefon - + 48 67 253 02 82

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 03

-----------------------------------------------------------------------------------

Natalia Izydor - Podinspektor - Podatki

Telefon - + 48 67 253 02 88

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 03

-----------------------------------------------------------------------------------

Pamela Mazurek - Podinspektor - Windykacja

Telefon - + 48 67 253 02 83

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 09

-----------------------------------------------------------------------------------

Magdalena Siutkowska - Podinspektor - Podatki

Telefon - + 48 67 253 02 82

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 03

REFERAT INWESTYCJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROLNICTWA i OCHRONY ŚRODOWISKA

Barbara Łabędzka - Kierownik Referatu

Telefon - + 48 67 253 02 81 / 728 416 315

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. Nr 14

-----------------------------------------------------------------------------------

Henryk Siemieniewski - Zastępca kierownika

Telefon - + 48 67 349 56 66 / 608 469 667

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. Nr 12A

-------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- - Modernizacje i remonty

Telefon - + 48 67 349 56 67 / 606 956 167

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 12B

-----------------------------------------------------------------------------------

Ewelina Ewald - Podinspektor - Gosp.Kom. i Przestrzenna

Telefon - + 48 67 349 56 66 wew. 28

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 15

-----------------------------------------------------------------------------------

Wioletta Just-Jakubowska - Podinspektor - Inwestycje i infrastr. techn.

Telefon - + 48 67 349 56 68

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 12C

-----------------------------------------------------------------------------------

Angelika Berlik - Podinspektor - Ochrona Środowiska

Telefon - +48 67 255 58 24

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 15

-----------------------------------------------------------------------------------

Magdalena Materna - Inspektor - Ochrona Środowiska

Telefon - +48 67 255 58 24

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr. 15

-----------------------------------------------------------------------------------

Paulina Englot - Podinspektor - Mienie Komunalne

Telefon - + 48 67 255 58 24

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 15

-----------------------------------------------------------------------------------

Natalia Łukasiak - Inspektor - Gosp. mieszkaniowa

Telefon - + 48 67 255 58 24

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anna Szmyt - Inspektor - Budownictwo  i gosp. przestrz.

Telefon - + 48 67 349 56 66

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. 12A

----------------------------------------------------------------------------------------------

Juliusz Piątek - Inspektor - Drogownictwo

Telefon - + 48 67 349 56 67 / 606 952 489

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. 12B

----------------------------------------------------------------------------------------------

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Joanna Mazur - Kierownik Referatu

Telefon - + 48 67 253 02 84 / 736 245 483

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 13

-----------------------------------------------------------------------------------

Agnieszka Wiśniewska - Inspektor - Kultura, Pożytek

Telefon - + 48 67 255 58 40

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 17

-----------------------------------------------------------------------------------

Maciej Dymek - Podinspektor - Promocja, Sport

Telefon - + 48 67 255 58 40

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 17

---------------------------------------------------------------------------------------

Dorota Naplocha  - Inspektor - Ewidencja Ludności

Telefon - + 48 67 253 02 89

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 01

---------------------------------------------------------------------------------------

Robert Dymek - Inspektor - OC, Spr.Wojsk., Zarz. Kryzys.

Telefon - + 48 67 253 02 89 / 666 899 984

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 01

---------------------------------------------------------------------------------------

Karolina Kłos - Inspektor - Kadry, BHP

Telefon - + 48 67 253 02 94

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 16

---------------------------------------------------------------------------------------

Barbara Januchowska - Inspektor - Archiwum, Um. Zlecenia

Telefon - + 48 67 253 02 94

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 04

---------------------------------------------------------------------------------------

Izabela Szkoda - Inspektor

Telefon - + 48 67 255 53 16

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 04

---------------------------------------------------------------------------------------

Kazimierz Januchowski - Pracownik obsługi

Telefon - + 48 67 255 22 27 / 664 423 667

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

-----------------------------------------------------------------------------------

Michał Iwanicki - Informatyk

Telefon - + 48 67 253 03 29

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 08

BIURO RADY GMINY CZARNKÓW

Ewa Chodynicka-Filoda - Podinspektor - Biuro Rady, Fundusz Sołecki

Telefon - + 48 67 253 02 95

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 06

---------------------------------------------------------------------------------------

Karolina Gałązka  - Podinspektor - Biuro Rady, obsługa kancel. Wójta

Telefon - + 48 67 253 02 95

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 06

KOMENDANT GMINNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Tadeusz Mendyk - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Telefon - + 48 67 255 58 40 / 666 315 359

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 17

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY

Anna Grabarz - Dyrektor

Telefon - + 48 67 253 02 87

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 2

-----------------------------------------------------------------------------------

Paulina Bukowska - Główny Księgowy

Telefon - + 48 67 264 12 44

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 5

-----------------------------------------------------------------------------------

Agnieszka Andrzejewska - Inspektor ds. księgowości budżetowej

Telefon - + 48 67 253 02 86

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 1

-----------------------------------------------------------------------------------

Elżbieta Dudziak - Inspektor ds. księgowości i sprawozdawczości

Telefon - + 48 67 253 02 86

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 1

-----------------------------------------------------------------------------------

Izabela Wicher - Podinspektor ds. księgowości i sprawozdawczości

Telefon - + 48 67 253 02 86

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 1

-----------------------------------------------------------------------------------

Iwona Stochaj - Inspektor ds. rozliczeń ogólnych

Telefon - + 48 67 253 02 85

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 4

-----------------------------------------------------------------------------------

Mariusz Szostak - Inspektor ds. remontów
i utrzymania placówek oświatowych, dowozy szkolne

Telefon - + 48 67 253 02 85

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 4

-----------------------------------------------------------------------------------

Róża Posadna - Podinspektor ds. kadrowo-płacowych

Telefon - + 48 67 253 02 93

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 3

-----------------------------------------------------------------------------------

Beatat Wicher - Podinspektor ds. kadrowo-płacowych

Telefon - + 48 67 253 02 93

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 3

-----------------------------------------------------------------------------------

Magdalena Banach - Podinspektor ds. realizacji zadań oświatowych

Telefon - + 48 67 253 02 93

Adres: ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

Pokój nr 3

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Aby połączyć się z wybranym pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy zadzwonić pod numer (67) 253 02 91 lub (67) 253 02 91, a następnie wybrać numer wewnętrzny odpowiadający odpowiedniemu stanowisku:

 

Dyrektor - Nr. wew. 22 lub 666 899 979

 • Monika Piotrowska

Zespół do spraw organizowania usług społecznych  - Nr. wew. 22 lub 698 007 897

 • Organizator usług społecznych - Anna Wybraniec

Zespół do spraw organizowania usług społecznych - 67 253 02 91 wew. 22

 • Organizator usług społecznych - Anna Wybraniec - Nr wew. 22 lub 698 007 897
 • Organizator spoeczności lokalnej - Iwona Ciechanowicz - Nr wew. 22

Zespół do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy spolecznej:

 • Organizator pomocy społecznej/asystent rodziny
 • Agnieszka Gawrońska -Nr wew. 22 lub 880 399 717

Pracownicy socjani - Nr wew. 27

 • Specjalista pracy socjalnej: Jadwiga Szutowicz - 880 399 244
 • Pracownik socjalny: Kamila Fąferek - 880 399 767

Pracownicy socjalni: Nr wew. 28

 • Starszy pracownik socjalny: Weronika Dolna - 880 039 369
 • Starszy praownik socjalny: Zbigniew Falikowski - 880 399 343

Stypendia szkolne i pracownicy socjalni - Nr wew. 26

 • Starszy pracownik socjalny: Magdalena Sosnowska - 880 398 188
 • Starszy pracownik socjalny: Małgorzata Horoszkiewicz - 880 397 767

Zespół do spraw świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

 • Marta Bakiera - Nr wew. 24 lub 880 378 873

Świadczenia rodzinne:

 • Mirosława Szmyt - Nr wew. 23 lub 880 399 881

Świadczenia wychowawcze:

 • Kamila Brączkowska - Nr wew. 24 lub 880 395 359

Zespół do spraw księgowo-administracyjnych - Nr wew. 21

 • Podinspektor ds. księgowości budżetowej: Patrycja Molek
 • Podinspektor ds. księgowości budżetowej: Adriana Magdziarz

Świadczenia rodzinne/Fundusz alimentacyjny - Nr. wew. 23

 • Marta Bakiera, Monika Szymańska

Asystent rodziny - Nr. wew. 25

 • Agnieszka Gawrońska