21.07.2024
Imieniny: Danieli, Wawrzyńca i Wiktora

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości w Gminie Czarnków

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Czarnków informuje mieszkańców miejscowości wsi Białężyn, Brzeźno, Ciszkowo, Gajewo, Gębice, Gębiczyn, Huta, Kuźnica Czarnkowska, Marunowo, Radosiew, Romanowo Górne, Sarbia, Sarbka, Śmieszkowo, Średnica, Walkowice i Zofiowo o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości:

 

 1. Klementowo, cześć wsi Białężyn;
 2. Brzeźno – Wybudowanie, cześć wsi Brzeźno;
 3. Rakarnia, cześć wsi Brzeźno;
 4. Parcelaki, cześć wsi Ciszkowo;
 5. Siuty, cześć wsi Ciszkowo;
 6. Toczek, cześć wsi Ciszkowo;
 7. Wyrąb, cześć wsi Gajewo;
 8. Wybudowanie Gębickie, cześć wsi Gębice;
 9. Błota, cześć wsi Gębiczyn;
 10. Lichota, cześć wsi Huta;
 11. Kuźnica Czarnkowska- Wybudowanie, cześć wsi Kuźnica Czarnkowska;
 12. Kuźnica – Majątek, cześć wsi Kuźnica Czarnkowska;
 13. Pisaki, cześć wsi Kuźnica Czarnkowska;
 14. Marunowo Dolne, cześć wsi Marunowo;
 15. Marunowo Górne, cześć wsi Marunowo;
 16. Radosiewko, cześć wsi Radosiew;

17. Śluza Czternaście, cześć wsi Romanowo Górne;

18. Huby, cześć wsi Sarbia;

19. Kociołki, cześć wsi Sarbia;

20. Sarbia- Majątek, cześć wsi Sarbia;

21. Promno, cześć wsi Sarbka;

22. Apostoły, cześć wsi Śmieszkowo;

23. Huby, cześć wsi Śmieszkowo;

24. Wybudowanie pod Grzępami, cześć wsi Śmieszkowo;

25. Runówko, cześć wsi Średnica;

26. Ryżewo, cześć wsi Średnica;

27. Dębowiec, cześć wsi Walkowice;

28. Leśniczówka Walkowice, cześć wsi Walkowice;

29. Śluza Trzynaście, cześć wsi Walkowice;

30. Walkowice Wybudowanie, cześć wsi Walkowice;

31. Czarnków Zanotecki, cześć wsi Zofiowo

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie
od 17 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r.

 

Konsultacje z ww. mieszkańcami przeprowadzone będą poprzez zebranie opinii mieszkańców na formularzu ankietowym udostępnionym:

 

Wypełniony i podpisany formularz ankiety należy złożyć do Urzędu Gminy Czarnków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.06.2024 roku w następujący sposób:

 • przesłać w formie podpisanego skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: urzadatczarnkowgmina [dot] pl ();
 • przesłać w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, (rozpatrywane będą tylko te ankiety, które zostaną nadane w placówce pocztowej do dnia 17.06.2024 roku);
 • dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków;
 • przesłać w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrzynki ePUAP /31b1u5toog/skrytka przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym z dopiskiem „Konsultacje dotyczące zniesienia urzędowej nazwy miejscowości”.

 

 

Wójt Gminy Czarnków

/-/ Krzysztof Chyży

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności