Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenia których członkiem jest Gmina Czarnków

 

Lokalna Grupa Rybacka Warta-Noteć

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich

Czarnkowsko Trzcianecka Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

Zarząd Gmin Wiejskich RP

 


Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Czarnków 

 1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzeźno ul. Krótka 1 Brzeźno 64-700 Czarnków
 2. Stowarzyszenie „Nasze Jędrzejewo"  64-713 Jędrzejewo 25
 3. Stowarzyszenie „Dla Dobra Wspólnego" Jędrzejewo 16  64-700 Czarnków
 4. Stowarzyszenie Gajewo, Bukowiec „Wspólna Sprawa"   Gajewo  35  64-700 Czarnków
 5. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kuźnica Czarnkowska, Radosiew i Radolinek, Radolinek 28 64-700 Czarnków
 6. Stowarzyszenie „Przyszłość dla Śmieszkowa" Śmieszkowo ul. Pogodna 16  64-700 Czarnków
 7. Stowarzyszenie „Nasza Leśna Wieś" Gębiczyn 22  64-700 Czarnków
 8. Stowarzyszenie  „Przyjazna Wieś" w Gębicach ul. Lipowa 4  64-700 Czarnków
 9. Stowarzyszenie  „Wspólna Droga" Romanowo Dolne  124 64-700 Czarnków
 10. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Hucie, Huta ul. Leśna 12 64-700 Czarnków
 11. Stowarzyszenie Inicjatywa Gorajska Goraj-Zamek Goraj Zamek 5  64-700 Czarnków
 12. Stowarzyszenie „Nadnotecka Wspólnota" w Górze Góra 2  64-700 Czarnków
 13. Uczniowski Klub Sportowy VENUS Jędrzejewo Jędrzejewo 25  64-713 Jędrzejewo
 14. Fundacja „Gębiczyn" 24  64-700 Czarnków
 15. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury oraz Dóbr Naturalnych Okolic Romanowa Górnego, Romanowa Dolnego i Walkowic, Romanowo Górne 63, 64-700 Czarnków
 16. Polski Związek Wędkarski-Koło PZW „Brzeźno" Plac Wolności 14/4  Czarnków
 17. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Czarnkowie Sarbka 46  64-700 Czarnków
 18. Ochotnicza Straż Pożarna Ciszkowo ul.Lipowa 7
 19. Ochotnicza Straż Pożarna Gajewo 22
 20. Ochotnicza Straż Pożarna Gębice ul. Lipowa 4
 21. Ochotnicza Straż Pożarna Huta ul. Leśna 12
 22. Ochotnicza Straż Pożarna Jędrzejewo Piaski 3
 23. Ochotnicza Straż Pożarna Marunowo 13
 24. Ochotnicza Straż Pożarna Sarbka-Sarbia 21B
 25. Ochotnicza Straż Pożarna Śmieszkowo ul. Szkolna 11
 26. Ochotnicza Straż Pożarna Romanowo Dolne 88
 27. Ochotnicza Straż Pożarna Walkowice 72
 28. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowcu-Tamara Dąbrowska Bukowiec 23 64-700 Czarnków.
 29. Stowarzyszenie KOCIOŁKI, Sarbka 2 64-700 Czarnków