21.07.2024
Imieniny: Danieli, Wawrzyńca i Wiktora

ODNOWA WSI

INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ CZARNKÓW ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH PROGRAMÓW ZWIĄZANYCH Z ODNOWĄ OBSZARÓW WIEJSKICH

SPO - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 - 2006)

Dofinansowanie projektów ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

1.

Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego przy sali wiejskiej w Jędrzejewie

Data realizacji

2006

Koszt całkowity

162.154,79 zł

Dofinansowanie

106.330,40 zł

2.

Rozbudowa sali wiejskiej w Mikołajewie

Data realizacji

2006

Koszt całkowity

101.782,92 zł

Dofinansowanie

66.742,40

3.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radosiewie wraz z rozbiórką części sali

Data realizacji

2006

Koszt całkowity

104.444,97 zł

Dofinansowanie

68.488,00

4.

Rozbudowa sali wiejskiej w Sarbce z przystosowaniem do zajęć sportowych

Data realizacji

2006

Koszt całkowity

345.856,45 zł

Dofinansowanie

226.790,40

5.

Modernizacja sali wiejskiej w Gębicach

Data realizacji

2006

Koszt całkowity

154.589,43 zł

Dofinansowanie

101.369,00

6.

Budowa ścieżki dydaktycznej dla turystyki pieszej i rowerowej na terenie Walkowic, Romanowa Dolnego i Romanowa Górnego wraz z adaptacją pomieszczeń użytkowych na świetlicę wiejską w Walkowicach nr 19

Data realizacji

2006

Koszt całkowity

122.918,09 zł

Dofinansowanie

80.601,00

Koszty całkowite łącznie

991.746,65 zł

Dofinansowanie łącznie

650.321,20 zł

 

 

PROW 2007-2013

Dofinansowanie projektów ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

OŚ III Odnowa i rozwój wsi

 

1.

Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w centrum wsi Radosiew

Data realizacji

2009 - 2010

Koszt całkowity

70.875,36 zł

Dofinansowanie

43.588,34 zł

2.

Budowa świetlicy wiejskiej w Grzępach

Data realizacji

2011

Koszt całkowity

329.822,35 zł

Dofinansowanie

202.759,00 zł

3.

Remont sali wiejskiej w Komorzewie

Data realizacji

2011

Koszt całkowity

182.226,13 zł

Dofinansowanie

109.806,00 zł

Koszty całkowite łącznie

582.923,84 zł

Dofinansowanie łącznie

356.153,34 zł

 

OŚ IV - LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

 

1.

Budowa obiektu małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska

Data realizacji

2010 - 2011

Koszt całkowity

36.494,50 zł

Dofinansowanie

21.475,90 zł

2.

Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Gajewo

Data realizacji

2010 - 2011

Koszt całkowity

26.916,86 zł

Dofinansowanie

15.854,48 zł

3.

Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Romanowo Dolne

Data realizacji

2010 - 2011

Koszt całkowity

24.034,52 zł

Dofinansowanie

12.845,00 zł

4.

Budowa placu rekreacyjno - sportowego wraz z wyposażeniem w miejscowości Brzeźno

Data realizacji

2010 - 2011

Koszt całkowity

25.022,26 zł

Dofinansowanie

13.738,02 zł

5.

Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Średnica

Data realizacji

2012

Koszt całkowity

20.915,66 zł

Dofinansowanie

12.290,04 zł

6.

Budowa placu rekreacyjno - sportowego w centrum wsi Radolinek

Data realizacji

2012

Koszt całkowity

20.915,66 zł

Dofinansowanie

12.290,04 zł

7.

Remont sali wiejskiej w miejscowości Marunowo

Data realizacji

2011

Koszt całkowity

236.403,44 zł

Dofinansowanie

145.329,00 zł

8.

Remont sali wiejskiej w miejscowości Gajewo

Data realizacji

2011

Koszt całkowity

149.146,84 zł

Dofinansowanie

89.495,55 zł

9.

Remont sali wiejskiej w miejscowości Śmieszkowo

Data realizacji

2011

Koszt całkowity

99.295,58  zł

Dofinansowanie

60.546,00 zł

10.

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy

Data realizacji

2013 - 2014

Koszt całkowity

158.634,53 zł

Dofinansowanie

91.779,00 zł

11.

Remonty świetlic i sal wiejskich na terenie gminy Czarnków (Gębiczyn, Jędrzejewo, Gębice, Zofiowo, Brzeźno)

Data realizacji

2013 - 2014

Koszt całkowity

128.459,03 zł

Dofinansowanie

83.550,00 zł

12.

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy boisku sportowym w Zofiowie

Data realizacji

2014 - 2015

Koszt całkowity

370.592,71 zł

Dofinansowanie

232.770,00 zł

13.

Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym

Data realizacji

2014 - 2015

Koszt całkowity

110.276,78 zł

Dofinansowanie

71.724,00 zł

14.

Remont infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w gminie Czarnków (Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice)

Data realizacji

2014 - 2015

Koszt całkowity

46.724,19 zł

Dofinansowanie

30.402,00 zł

15.

Remonty sali wiejskiej i świetlic na terenie gminy Czarnków (Radolinek, Walkowice, Ciszkowo)

Data realizacji

2014 - 2015

Koszt całkowity

102.558,46 zł

Dofinansowanie

58.806,00 zł

16.

Budowa placu zabaw w miejscowości Brzeźno

Data realizacji

2014

Koszt całkowity

27.852,12 zł

Dofinansowanie

18.115,20 zł

17.

Budowa placu zabaw w miejscowości Góra nad Notecią

Data realizacji

2014

Koszt całkowity

27.852,12 zł

Dofinansowanie

18.115,20 zł

Koszty całkowite łącznie

1.612.095,26 zł

Dofinansowanie łącznie

989.125,43 zł

 

Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020

Dofinansowanie projektów ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś"

 

1.

Krótka Piłka - budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Romanowo Górne

Data realizacji

2014

Koszt całkowity

40.181,37 zł

Dofinansowanie

30.000,00 zł

2.

Krótka piłka-boisko to nie wszystko - Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem miejsca do integracji mieszkańców przy boisku wielofunkcyjnym w Romanowie Górnym

Data realizacji

2015

Koszt całkowity

35.096,76 zł

Dofinansowanie

24.567,73 zł

3.

Dobro sportu doceniamy, na tarasie w piłkę gramy - modernizacja miejsca integracji społecznej w miejscowości Walkowice

Data realizacji

2015

Koszt całkowity

36.240,94 zł

Dofinansowanie

25.368,65 zł

Koszty całkowite łącznie

111.519,07 zł

Dofinansowanie łącznie

79.936,38 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowości z terenu Gminy Czarnków, które skorzystały z pomocy finansowej w ramach odnowy obszarów wiejskich:

 • Jędrzejewo - 2 projekty,
 • Mikołajewo - 1 projekt,
 • Radosiew - 2 projekty,
 • Sarbka - 1 projekt,
 • Gębice - 2 projekty,
 • Romanowo Dolne - 4 projekty,
 • Romanowo Górne - 4 projekty,
 • Walkowice - 4 projekty,
 • Grzępy - 1 projekt,
 • Komorzewo - 1 projekt,
 • Kuźnica Czarnkowska - 1 projekt,
 • Gajewo - 2 projekty,
 • Brzeźno - 3 projekty,
 • Średnica - 2 projekty,
 • Radolinek - 2 projekty,
 • Marunowo - 1 projekt,
 • Śmieszkowo - 1 projekt,
 • Zofiowo - 2 projekty,
 • Góra nad Notecią - 1 projekt,
 • Gębiczyn - 1 projekt,
 • Ciszkowo - 1 projekt.

 

Miejscowości z terenu Gminy Czarnków, które nie skorzystały z pomocy finansowej w ramach odnowy obszarów wiejskich:

 • Białężyn,
 • Bukowiec,
 • Sobolewo,
 • Paliszewo,
 • Huta,
 • Sarbia,
 • Pianówka.