Przedszkola

PRZEDSZKOLA

Wzór deklaracji.

Deklaracje  powinny być przesłane do 15 czerwca na skrzynki e- mail przedszkoli w Śmieszkowie i Gębicach .


W miesiącu lipcu będzie czynne Przedszkole w Śmieszkowie oddział w Romanowie Dolnym i Publiczne Przedszkole w Gębicach oddział w Brzeźnie.

W sierpniu Przedszkole w Śmieszkowie oddział w Śmieszkowie i Przedszkole w Gębicach oddział w Gębicach. 

 


 

Adresy mailowe na który można przesłać wniosek

Liczba dzieci dla których placówka wychowania przedszkolnego organizuje opiekę przedszkolną w okresie epidemii

 

Zarządzenie Wójta w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli

Protokół kontroli gotowości przedszkola

Wniosek o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii

Wytyczne GIS dla żłobków i przedszkoli

Wytyczne GIS i MZ


INFORMACJA-AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY
DOTACJI PRZEDSZKOLNEJ
MARZEC 2020

Działając na podstawie art.46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r.o finansowaniu zadań oświatowych -Dz.U. z 2020r.poz.17  Gmina Czarnków podaje do wiadomości:
Podstawowa kwota dotacji przedszkolnej oraz statystyczna liczba uczniów w Gminie Czarnków na rok 2020r. wynosi:
Rocznie- 13.733,67
Miesięcznie – 1.144,47
Statystyczna liczba uczniów-358

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2020 wynosi:
Rocznie-10.253,83
Miesięcznie-854,49
Statystyczna liczba uczniów-39


INFORMACJA-AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY

DOTACJI PRZEDSZKOLNEJ

PAŹDZIERNIK 2019

 

Działając na podstawie art.46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r.o finansowaniu zadań oświatowych -Dz.U. z 2017r.poz.2203 ze zm. Gmina Czarnków podaje do wiadomości:

Podstawowa kwota dotacji przedszkolnej oraz statystyczna liczba uczniów w Gminie Czarnków na rok 2019r. wynosi:

Rocznie- 12.531,84

Miesięcznie – 1.044,32

Statystyczna liczba uczniów-362,34

 

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2019 wynosi:

Rocznie-8.497,27

Miesięcznie-708,11

Statystyczna liczba uczniów-39,67


INFORMACJA-AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY

DOTACJI PRZEDSZKOLNEJ

MARZEC 2019

 

Działając na podstawie art.46 ust.1 ustawy z dnia 29 listopada 2017r.o finansowaniu zadań oświatowych -Dz.U. z 2017r.poz.2203 ze zm. Gmina Czarnków podaje do wiadomości:

Podstawowa kwota dotacji przedszkolnej oraz statystyczna liczba uczniów w Gminie Czarnków na rok 2019r. wynosi:

Rocznie- 12.417,05

Miesięcznie - 1.034,75

Statystyczna liczba uczniów-364

 

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2019 wynosi:

Rocznie-8.180,36

Miesięcznie-681,70

Statystyczna liczba uczniów-40

 


 

 

INFORMACJA-AKTUALIZACJA PAŹDZIERNIK 2018

 

Działając na podstawie art.46 ust.1 ustawy z dnia 29 listopada 2017r.o finansowaniu zadań oświatowych -Dz.U. z 2017r.poz.2203 ze zm. Gmina Czarnków podaje do wiadomości:

Podstawowa kwota dotacji przedszkolnej oraz statystyczna liczba uczniów w Gminie Czarnków na rok 2018r. wynosi:

Rocznie-11.289,05 zł

Miesięcznie -940,75

Statystyczna liczba uczniów-364,66

 

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2018 wynosi:

Rocznie-7.147,23 zł

Miesięcznie-595,60 zł

Statystyczna liczba uczniów-36

 


 

 

DEKLARACJA KONTYNUACJI

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

Obsługę administracyjno-finansową przedszkoli prowadzi:

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Czarnkowie
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków
Tel. (67)253-02-87, Fax. (67) 253-02-85
Email: oswiataatczarnkowgmina [dot] pl

www.czarnkowgmina.pl

Dyr. Iwona Zielińska – Tel. (67) 253-02-87

Kadry – (67) 253 02 87
Płace – (67) 253 02 94
Księgowość finansowa – (67) 253 02 85
Bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty, awarie – (067) 253 02 85

Wykaz przedszkoli Gminy Czarnków:

1. Publiczne Przedszkole w Jędrzejewie
Publiczne Przedszkole
Jędrzejewo 16
64 – 713 Jędrzejewo
tel. (67) 256 35 04
Dyr. Staniów Jolanta

Informacje o placówce:
Czas pracy przedszkola - od godz. 7.30 do godz. 15.30

1a. Publiczne Przedszkole w Jędrzejewie
      Oddział Przedszkolny w Gajewie
Gajewo 34
64-700 Czarnków
Tel. (67) 256-62-35
Dyr. Staniów Jolanta

Informacje o placówce:
Czas pracy przedszkola - od godz. 8.00 do godz. 14.00

2. Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Czarnkowskiej
Publiczne Przedszkole
ul. Różana 3
Kuźnica Czarnkowska
64 – 700 Czarnków
tel. (67) 255 05 22
Dyr. Marciniak Katarzyna

Informacje o placówce:
Czas pracy przedszkola - od godz. 7.00 do godz. 16.00

 

2a.  Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Czarnkowskiej
       Oddział Przedszkolny w Zofiowie

Zofiowo 67
64 – 700 Czarnków
tel. (67) 255 83 27
Dyr. Marciniak Katarzyna

Informacje o placówce:
Czas pracy przedszkola - od godz. 8.00 do godz. 13.00

2b. Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Czarnkowskiej

Oddział Przedszkolny w Mikołajewie
Publiczne Przedszkole
Mikołajewo 42
64 – 700 Czarnków
tel. (67) 255 79 54
Dyr. Marciniak Katarzyna

Informacje o placówce:
Czas pracy przedszkola - od godz. 6.30 do godz. 15.30

 

3. Publiczne Przedszkole w Gębicach
Publiczne Przedszkole
ul. Pilska 11
64 – 707 Gębice
tel. (67) 255 14 29
Dyr. Smal Maria

Informacje o placówce:
Czas pracy przedszkola - od godz. 7.00 do godz. 16.00

3a. Publiczne Przedszkole w Gębicach
      Oddział Przedszkolny w Brzeźnie

Oddział Przedszkolny
ul. Krótka 1
Brzeźno
64 – 700 Czarnków
tel. (67) 255 19 35
Dyr. Smal Maria

Informacje o placówce:
Czas pracy przedszkola - od godz. 7.00 do godz. 15.00

3b. Publiczne Przedszkole w Gębicach
      Oddział Przedszkolny w Marunowie

Oddział Przedszkolny
Marunowo 17
64 – 700 Czarnków
Dyr. Smal Maria

Informacje o placówce:
Czas pracy przedszkola - od godz. 8.00 do godz. 13.00

4. Publiczne Przedszkole w Śmieszkowie
Publiczne Przedszkole
ul. Pogodna 16
Śmieszkowo
64 – 700 Czarnków
tel. (67) 255 10 50
Dyr. Mądrzak Marlena

Informacje o placówce:
Czas pracy przedszkola - od godz. 6.30 do godz. 15.30

4a. Publiczne Przedszkole w Śmieszkowie
      Oddział Przedszkolny w Romanowie Dolnym

Oddział Przedszkolny
Romanowo Dolne 62
64 – 700 Czarnków
tel. (67) 255 16 27
Dyr. Mądrzak Marlena

Informacje o placówce:
Czas pracy przedszkola - od godz. 7.30 do godz. 15.30

4b. Publiczne Przedszkole w Śmieszkowie
      Oddział Przedszkolny w Romanowie Górnym

Oddział Przedszkolny
Romanowo Górne 72
64 – 700 Czarnków
tel. (67) 255 16 18
Dyr. Mądrzak Marlena

Informacje o placówce:
Czas pracy przedszkola - od godz. 8.00 do godz. 13.00

4c. Publiczne Przedszkole w Śmieszkowie
     Oddział Przedszkolny w Walkowicach

Oddział Przedszkolny
Walkowice 62
64 – 700 Czarnków
tel. (67) 255 16 09
Dyr. Mądrzak Marlena

Informacje o placówce:
Czas pracy przedszkola - od godz. 8.00 do godz. 13.00

5. Szkoła Podstawowa w Hucie
     Oddział Przedszkolny w Hucie

ul. Radomska 22
Huta
64 – 700 Czarnków
tel. (67) 255 13 62
Dyr. Stochaj Grażyna
Informacje o placówce:
Czas pracy przedszkola - od godz. 7.00 do godz. 15.00