28.09.2022
Imieniny: Libuszy, Wacławy i Wacława

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Trwają konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Wójt Gminy Czarnków zarządza przeprowadzenie w okresie od dnia 4 października 2021 r. do dnia 5 listopada 2021 r. na terenie Gminy Czarnków konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w następujący sposób:

Zostaną przeprowadzone badania opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez:

1) Umieszczenie projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie www.czarnkowgmina.pl.

2) Przyjmowanie uwag do projektu programu współpracy w formie papierowej za pomocą formularza stanowiącego załącznik do zarządzenia.

3) Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Wypełnione formularze można przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub złożyć w formie papierowej do sekretariatu w terminie od  4 października 2021 roku do 5 listopada 2021 roku.

Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. dostępny jest: TUTAJ

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 455/2021 z dnia 4 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Lista załączników do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 455/2021 z dnia 4 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
  2. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.
  3. Formularz zgłaszania uwag.