21.07.2024
Imieniny: Danieli, Wawrzyńca i Wiktora

Pracownicy

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W CZARNKOWIE
ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno


Anna Grabarz - Dyrektor

Telefon: + 48 67 253 02 87 E-mail: oswiataatczarnkowgmina [dot] pl pokój nr 2


Paulina Bukowska – Główny Księgowy

Telefon: + 48 67 264 12 44 E-mail: szkolaatczarnkowgmina [dot] pl pokój nr 5


Iwona Stochaj – Inspektor ds. rozliczeń ogólnych
Telefon: + 48 67 253 02 85 E-mail: iwona [dot] stochajatugczarnkow [dot] pl pokój nr 4


Mariusz Szostak – Inspektor ds. remontów
i utrzymania placówek oświatowych, dowozy szkolne

Telefon: + 48 67 253 02 85 E-mail: mszoatinf [dot] wokiss [dot] pl pokój nr 4


Agnieszka Andrzejewska – Inspektor ds. księgowości budżetowej
Telefon: + 48 67 253 02 86 E-mail: agnieszka [dot] andrzejewskaatugczarnkow [dot] pl pokój nr 1


Elżbieta Dudziak – Inspektor ds. księgowości i sprawozdawczości
Telefon: + 48 67 253 02 86 E-mail: elzbieta [dot] dudziakatugczarnkow [dot] pl pokój nr 1


Izabela Wicher – Podinspektor ds. księgowości i sprawozdawczości
Telefon: + 48 67 253 02 86 E-mail: izabela [dot] wicheratugczarnkow [dot] pl pokój nr 1


Róża Posadna – Podinspektor ds. kadrowo-płacowych
Telefon: + 48 67 253 02 93 E-mail: roza [dot] posadnaatugczarnkow [dot] pl pokój nr 3


Beata Wicher – Podinspektor ds. kadrowo-płacowych
Telefon: + 48 67 253 02 93 E-mail: beata [dot] wicheratugczarnkow [dot] pl pokój nr 3


Magdalena Banach – Podinspektor ds. realizacji zadań oświatowych
Telefon: + 48 67 253 02 93 / + 48 67 253 02 87 E-mail: magdalena [dot] banachatugczarnkow [dot] pl pokój nr 3