20.06.2024
Imieniny: Bogny, Rafaeli i Rafała

Edukacja pozaszkolna

FUNDACJA GĘBICZYN

Organizacja pozarządowa działająca non profit od roku 1997 na rzecz rewitalizacji i dokształcania dzieci i młodzieży wiejskiej oraz osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Utworzyła i prowadzi:

Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej
"Gębiczyńskie Gniazdo"magiczne miejsce w lesie, gdzie dzieci i młodzież zdobywają dodatkową wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia - w ramach nieodpłatnych zajęć pozaszkolnych, a osoby dorosłe realizują projekty edukacyjno-warsztatowe w ramach Centrum Integracji Społecznej. Inicjatywa objęta została w roku bieżącym patronatem honorowym Marszłka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka.

Fundacja realizuje projekty o charakterze edukacyjno-kulturalnym i proekologicznym oraz prospołecznym, wzbogacając bazę do prowadzenia zajęć oraz do zwiedzania w maleńkiej wsi Gębiczyn. We wszystkich przedsięwzięciach realizowanych przez Fundację uczestniczy rocznie od 2000 do 3000 uczestników. Srodki na realizację projektów organizacja zdobywa w drodze ogłaszanych konkursów.


Kontakt:
Gębiczyn 24, 64-700 CZARNKÓW
tel/fax (067) 255 13 99
e-mail: fundacjaatgebiczyn [dot] org
gebiczynatinteria [dot] pl
www.gebiczyn.org

Założyciele Fundacji i organizatorzy działalności
Alina i Stefan WawrzyniakowieSPONSORZY

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego /lata 2003-2009/
Ministerstwo Edukacji i Nauki /lata 2002-2005/
Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Protokół Dyplomatyczny /lata 2003 - do chwili obecnej/
Komisja Europejska /2004/
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży /2001, 2004, 2007/
Fundacja PZU /2005/
Fundacja "NIDA" i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
POLPHARMA /2010/
Samorządy:
Województwa Wielkopolskiego /2010/


Gminy Czarnków /2001 - do chwili obecnej/
Miasta Czarnków /2010/ 
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego /2001 - do chwili obecnej/ 
Ambasady i Konsulaty Honorowe /2003/

 


Stowarzyszenie Małżonek Ambasadorów "SHOM" /2009,2010/
Firmy i osoby prywatne

 

 

 


CES GAJEWO


„Centrum Ekonomii Społecznej w Powiecie Czarnkowsko – Trzcianeckim” – projekt jest realizowany w okresie wrzesień 2010 – sierpień 2012 r. w ramach Poddziałania 7.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie wszystkich gmin powiatu przez Partnerstwo, którego liderem jest Stowarzyszenie „Nasze Jędrzejewo”.
 
Celem projektu jest utworzenie Centrum Ekonomii Społecznej z siedzibą w Gajewie, zapewniającego wsparcie dla sektora ekonomii społecznej .
 
Nasze działania nakierowane są na:
• udzielenie wsparcia organom samorządowym oraz instytucjom rynku pracy i integracji społecznej w zakresie promocji przedsiębiorczości społecznej i budowy lokalnego partnerstwa na rzecz jej rozwoju;
• przygotowanie i przeszkolenie organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych (szczególnie wiejskich) w zakresie tworzenia stowarzyszeń obywatelskich i podejmowania przez nie społecznej przedsiębiorczości;
• wspomaganie osób fizycznych, długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym  w ich powrocie do aktywności zawodowej i reintegracji środowiskowej.
Zadania te będą realizowane poprzez szkolenia, doradztwo, warsztaty i konsultacje zarówno w siedzibie Centrum Ekonomii Społecznej w Gajewie (budynek d. szkoły podstawowej), jak i na terenie poszczególnych gmin. Planowana jest też organizacja 2 konferencji metodycznych i 3 podróży studyjnych.

Dzięki naszym wspólnym wysiłkom w każdej gminie powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego może powstać:
• partnerstwo lokalne z wypracowaną strategią lokalnego rozwoju;
• zespolony system oddziaływań aktywizujących lokalne środowiska w pracy na rzecz ekonomii społecznej, skupiający sektor samorządowy, gospodarczy i pozarządowy;
• wiele stowarzyszeń obywatelskich posiadających umiejętność tworzenia podmiotów przedsiębiorczości społecznej i pozyskiwania środków na ich działalność;
• spółdzielnie socjalne, dające szansę tworzenia miejsc pracy i wyrwania wielu osób z niebytu ekonomicznego i społecznego.

Kontakt
SIEDZIBA „CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIM”:
Gajewo 35 (budynek byłej szkoły podstawowej), 64-713 Jędrzejewo, gm. Czarnków
tel.(67) 256 62 06;   +48 784 310 879
www.ces.gajewo.pl
email: cesatces [dot] gajewo [dot] pl
 
BIURO PROJEKTU:
ul. Ogrodowa 21, 64-700 Czarnków
tel. (67) 352 81 05;    +48 784 310 466
email: biuroatces [dot] gajewo [dot] pl
 
INSTYTUCJE PRZYJMUJĄCE ZAINTERESOWANYCH:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków
tel. (67) 255 37 16; (67) 255 37 17
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Plac Wolności 6, 64-700 Czarnków
tel. (67) 253 02 06; (67) 255 27 44
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
tel. (67) 255 22 27; (67) 255 05 80

link: http://www.ces.gajewo.pl/