20.06.2024
Imieniny: Bogny, Rafaeli i Rafała

Przydatne linki

www.ngo.pl

Najważniejsze wiadomości uporządkowane w serwisach tematycznych i regionalnych

Poradniki dot. zakładania i prowadzenia organizacji

Szkolenia i wydarzenia 

Internetowe centrum wsparcia, aktualności prawne, porady - www.poradnik.ngo.pl

Informacje o konkursach, dotacjach - www.fundusze.ngo.pl

Zbiór danych organizacji i instytucji działających na terenie kraju -  www.wrk.org.pl

Baza wielkopolskich organizacji pozarządowych - www.wrk.org.pl

Centrum wiedzy i badań dotyczących zaangażowania społecznego, organizacji pozarządowych oraz wszystkiego co związane z tzw. społeczeństwem obywatelskim - www.fakty.ngo.pl

 Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych - www.wrk.org.pl

Samoocena standardów formalno-prawnych - www.standardy.ngo.pl

Pozyskiwanie i przekazywanie darowizn - www.darowizny.ngo.pl

Senat Rzeczypospolitej Polskiej - www.senat.gov.pl

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - www.poznan.uw.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - www.mpips.gov.pl 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - www.mk.gov.pl

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej - www.msport.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej - www.men.gov.pl 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej - www.msz.gov.pl 

www.ekonomiaspoleczna.gov.pl
www.niw.gov.pl
www.gov.pl/web/pozytek
www.klon.org.pl
www.wielkopolskiewici.pl
www.pisop.org.pl
www.frdl.org.pl
www.wolontariat.org.pl
www.centrumngopoznan.pl