20.06.2024
Imieniny: Bogny, Rafaeli i Rafała

Marunowo

Śródleśne sołectwo wysunięte najdalej na wschód gminy, zlokalizowane przy drodze do Chodzieży, posiada rozproszoną zabudowę. Charakteryzuje się największą w gminie liczbą gospodarstw rolnych o powierzchni 15-30 ha, hodujących trzodę chlewną.
Zachował się średniowieczny układ rozplanowania wsi - typ owalnicy. Zabytkowe budownictwo reprezentuje kilka chałup z XIX w., niektóre z zabudowaniami gospodarczymi, budynek byłej szkoły i sklep.