30.06.2022
Imieniny: Arnolda, Emiliany i Lucyny

Dofinansowanie zagospodarowania przestrzeni nad rzeką Noteć w miejscowości Góra nad Notecią

24.05 br. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Czarnków na dofinansowanie zagospodarowania przestrzeni nad rzeką Noteć w miejscowości Góra nad Notecią.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Zagospodarowanie przestrzeni nad rzeką Noteć, działki o nr ewid. 79 w miejscowości Góra nad Notecią poprzez doposażenie jej w kontener sanitarny wraz z szambem, lampą solarną, stojakiem na rowery, oznakowaniem dojścia, tablicę edukacyjną i informacyjną.

Efektem planowanej inwestycji ma być „ Liczba wybudowanych, zmodernizowanych lub wyposażonych publicznych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” szt. 1.

Środki finansowe przyznane na realizację operacji, w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji w wysokości nie wyższej niż 85% tych kosztów tj. 39 082,00 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze” 2014-2020.

24.05 br. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Czarnków na dofinansowanie zagospodarowania przestrzeni nad rzeką Noteć w miejscowości Góra nad Notecią.

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności