19.10.2021
Imieniny: Michaliny, Michała i Piotra

Świetlice środowiskowe

 


Świetlice środowiskowe


W myśl Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm. ) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.

Jednym z zadań wymienionych w art. 41 ust.1 pkt. 2 jest "udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie".

Zadanie to realizowane jest m.in. przez tworzenie placówek dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym takich jak świetlice.

Świetlica środowiskowa odgrywa ważną rolę w procesie pomagania dzieciom, zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych.

W świetlicach prowadzone są różne formy pomocy środowiskowej:

- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
- pomoc w nauce,
- organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw , zajęć
rozwojowych, sportowych, wycieczek,
- współpraca z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej i szkołą.

 

Świetlica Środowiskowa Brzeźno ul.Czarnkowska 17

 

 

Świetlicę prowadzi Pani Marzena Grądzielewska - Jessa

 

 

 

Świetlica czynna jest:
poniedziałek 15.00 - 18.30
wtorek 15.00- 18.30
czwartek 15.00 - 18.00

 

 

 

 

 

Świetlica Środowiskowa Walkowice 62B

 

 

 

Świetlicę prowadzi Pani Maria Zastawna

 

 

Świetlica czynna jest:

wtorek 15.00 - 17.00

 

środa 14.30 - 17.30

czwartek 14.30 - 17.30

 

 

 

Świetlica Środowiskowa Zofiowo

Świetlicę prowadzi Pani Elżbieta Mądra-Kurkiewicz

 

Świetlica czynna jest:
poniedziałek 16.00 - 19.00
wtorek 16.00 - 19.00
środa 16.00 - 19.00