21.07.2024
Imieniny: Danieli, Wawrzyńca i Wiktora

Główne gałęzie gospodarki

Na terenie gminy Czarnków nie występuje przemysł, a struktura branżowa gospodarki skupia się wokół handlu hurtowego i detalicznego- 34%, rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa- 11,8%, transportu- 9,7%, budownictwa- 11,4%. Największy rozwój przedsiębiorczości występuje w strefie oddziaływania miasta Czarnkowa, w sołectwach: Kuźnica Czarnkowska, Brzeźno, Śmieszkowo, Sarbia-Sarbka, Romanowo Dolne i Gębice. Główne zakłady produkcyjne na terenie gminy Czarnków to : Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Drewna "Eko-Tar" s.c. w Śmieszkowie, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Drewex" w Kuźnicy Czarnkowskiej, Kopalnia Surowców Mineralnych w Walkowicach, Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Hucie, Nadleśnictwo Sarbia w Sarbce, P-H-U "ROL-BIG" sp. z o. o. w Brzeźnie, czy Gminna Spółdzielnia "SCH" w Czarnkowie.
Powierzchnia użytków rolnych i lasów stanowiąca około 75% powierzchni kształtuje wiodącą funkcję gminy jaką jest rolnictwo i gospodarka leśna. Nieskażone środowisko naturalne sprzyja uprawianiu w gospodarstwach indywidualnych czystych ekologicznie płodów rolnych.
Większość gospodarstw na terenie gminy nastawiona jest na produkcję zwierzęcą. Obok wysoko rozwiniętej hodowli żywca wieprzowego, następuje rozwój hodowli żywca wołowego oraz produkcji mleka. Sprzyjają temu duże obszary łąk nadnoteckich i przyległe tereny gruntów ornych stanowiących dobrą bazę paszową. Sektor indywidualnych gospodarstw zajmuje 12,5 tyś. ha użytków rolnych, co stanowi 68,6% ogólnej powierzchni użytków rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 11,58 ha, przy czym następuje systematyczne powiększanie areału tych gospodarstw. Jest to możliwe poprzez nabywanie gruntów z zasobów AWRSP. Najwięcej przejęć gruntów następuje w północnej części gminy.