30.06.2022
Imieniny: Arnolda, Emiliany i Lucyny

Gmina Czarnków ogłasza rekrutację uzupełniającą do Żłobka „Leśna Przygoda” w Gajewie

Rekrutacja prowadzona jest w związku z realizacją projektu „Żłobek Leśna Przygoda w Gminie Czarnków” , RPWP.06.04.01-30-0085/19-00 finansowanego z  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

REKRUTACJA PROWADZONA BĘDZIE W II ETAPACH,  W ZALEZNOŚCI OD TERMINU PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA:

I ETAP

DLA OSÓB zainteresowanych udziałem w projekcie  od 01.07.2022 r.

Liczba dostępnych miejsc w Żłobku: 2.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie od 01.07.2022 r. proszone są o złożenie dokumentów zgłoszeniowych (Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami) w terminie od 17 czerwca 2022 r.  do 27 czerwca 2022 r.:

osobiście do siedziby Żłobka „Leśna Przygoda w Gajewie”, Gajewo 35, 64-713 Gajewo, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

pocztą na adres Gajewo 35, 64-713 Gajewo

Liczy się data wpływu dokumentów do siedziby Żłobka.

 

II ETAP

DLA OSÓB zainteresowanych udziałem w projekcie  od 01.09.2022 r.

Liczba dostępnych miejsc w Żłobku: 7.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie od 01.09.2022 r. proszone są o złożenie dokumentów zgłoszeniowych (Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami) w terminie od 4 lipca 2022 r.  do 25 lipca 2022 r.:

osobiście do siedziby Żłobka „Leśna Przygoda w Gajewie”, Gajewo 35, 64-713 Gajewo, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

pocztą na adres Gajewo 35, 64-713 Gajewo

Liczy się data wpływu dokumentów do siedziby Żłobka.

 

Zwracamy uwagę, że załączniki do Formularza zgłoszeniowego zależą od statusu na rynku pracy kandydata do projektu, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z aktualnym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Żłobek Leśna Przygoda w Gminie Czarnków”, który zawiera spis wymaganych dokumentów na etapie rekrutacji.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z wyżej wymienionym Regulaminem braki formalne można uzupełniać wyłącznie w okresie trwania rekrutacji, dlatego też prosimy nie zwlekać ze składaniem Formularzy zgłoszeniowych w ostatnim dniu rekrutacji. 

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

drogą mailową: zlobekatugczarnkow [dot] pl

telefoniczną: +48 503 846 005.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Żłobek Leśna Przygoda w Gminie Czarnków”.

Formularz zgłoszeniowy.

Oświadczenie o zatrudnieniu/deklaracja zatrudnienia.

Oświadczenie o przebywaniu na urlopie wychowawczym/macierzyńskim/rodzicielskim/ojcowskim.

Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP/deklaracja o powrocie na rynek pracy.

Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo/deklaracja o powrocie na rynek pracy.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o pozostawaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP deklaracja o powrocie na rynek pracy.

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności