21.07.2024
Imieniny: Danieli, Wawrzyńca i Wiktora

Infrastruktura rekreacyjna w Komorzewie

Komorzewo

 

Dnia 30 grudnia 2021r.pomiędzy Województwem Wielkopolskim  a Gminą Czarnków została podpisana umowa, której przedmiotem jest udzielenie pomocy finansowej na  współfinansowanie projektu pn. Stworzenie publicznej infrastruktury rekreacyjnej – Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Komorzewo” 

Celem operacji jest Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarach rybackich poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Komorzewo. 

Zostanie zakupiony następujący sprzęt: wioślarz pojedyńczy, twister - biegacz - surfer, orbitek pojedyńczy, jeździec pojedyńczy, ławka miejska.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze". 

Planowana wartość zadania: 13 333,85 zł 

Dofinansowanie: 6 554,00 zł  

Wkład własny: 6 779,85 zł 

 

 

 

 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności