21.07.2024
Imieniny: Danieli, Wawrzyńca i Wiktora

Już wkrótce na terenie gminy - nowa ścieżka edukacyjna

W piątek  1.07.2022 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Biblioteką Publiczną Gminy Czarnków została podpisana umowa o dofinansowanie dla operacji pn. "Ścieżka edukacyjna na terenie miejscowości Romanowo Dolne i Sarbka".

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru NGR poprzez utworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Czarnków.

Wskaźnikiem realizacji celu operacji ma być „ Liczba wybudowanych, zmodernizowanych lub wyposażonych publicznych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” szt. 1.

Wzdłuż ścieżki planuje się umieścić tablice edukacyjne, bramę wjazdową na ścieżkę, gry edukacyjne, wiatę z ławostołem edukacyjnym, fotościankę, ławostół wolnostojący edukacyjny, tabliczki kierunkowe, kosze na śmieci do segregacji oraz tablicę informującą o dofinansowaniu.

Środki finansowe przyznane na realizację operacji, w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji w wysokości nie wyższej niż 85% tych kosztów tj. 115 957,00 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze” 2014-2020. 

Ścieżka edukacyjna na terenie miejscowości Romanowo Dolne i Sarbka

 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności