04.03.2024
Imieniny: Adrianny, Kazimierza i Wacława

Nabór do Żłobka „Leśna Przygoda” w Gajewie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że trwa nabór dzieci do Żłobka „Leśna Przygoda” w Gajewie, Gajewo 35, 64-713 Jędrzejewo których rodzice / opiekunowie prawni starają się o przyjęcie dziecka do żłobka.

„Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” można składać do Dyrektora Żłobka w siedzibie jednostki w godzinach pracy od 7:00 do 16:00. Ponadto, szczegółowe informacje udziela Dyrektor pod nr telefonu 67 348 77 99.

Dzieci pozostające w żłobku na następny okres nie biorą udziału w naborze.

W celu uzyskania informacji o wynikach naboru rodzic/opiekun zgłasza się telefonicznie do Dyrektora żłobka od 30.01.2023 r.

Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest zawarcie umowy o powierzenie dziecka żłobkowi oraz o korzystaniu z usług żłobka pomiędzy Dyrektorem a rodzicem.

 

W załączeniu wzór wniosku la rodzica dzieci biorących udział w rekrutacji.

Formularz zgłoszeniowy Żłobek Leśna Przygoda 2023

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności