Nowe inwestycje na terenie gminy

W poniedziałek 18 marca 2019 roku zostały zawarte umowy na wykonanie zadań inwestycyjnych pn. „Budowa drogi gminnej o nr ewid. Dz. 738/4 w Romanowie Dolnym wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1209P”  
oraz „Budowa zjazdu z drogi powiatowej 1209P na drogę gminną o nr ewid. 738/8 w Romanowie Dolnym”.

Wykonawcą wyłonionym na podstawie przetargów nieograniczonych w obu przypadkach jest lokalny wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie.

Planowany czas zakończenia zadań to odpowiednio koniec maja i czerwca bieżącego roku. Zadania polegają na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na podbudowach z kruszywa łamanego oraz stabilizacji betonowej wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi i towarzyszącymi.

Przedsięwzięcia związane są nierozłącznie z powstaniem na terenie Gminy Czarnków „Pomorskiej Strefy Ekonomicznej” i dynamicznym rozwojem terenów o przeznaczeniu gospodarczym.

 

Agnieszka Wiśniewska
Urząd Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności