21.07.2024
Imieniny: Danieli, Wawrzyńca i Wiktora

Nowiny z Czarnkowsko-Trzcianeckiego LGD

Pierwsze sześć miesięcy realizacji naszych działań jakie przewidzieliśmy na rok 2022 i zawarliśmy w Lokalnej Strategii Rozwoju, już za nami. Nieustannie staramy się rozwijać, podążać naprzód realizując wszystkie zamierzone cele. Jednocześnie inspirujemy i motywujemy innych do wspólnego działania na rzecz naszych lokalnych społeczności. W tym roku staramy się zrealizować zaplanowane operacje własne oraz projekty współpracy, ale nie zapominamy o wzmacnianiu przedsiębiorczości.

Dlatego też tegoroczne działania rozpoczęliśmy od przyjmowania wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej, organizując w międzyczasie warsztat przygotowania wniosków o przyznanie pomocy wraz z omówieniem ogólnych zasad realizacji operacji, a także punkty informacyjno-doradcze dla mieszkańców gmin tworzących nasz powiat, które ze względu na trwającą sytuację epidemiczną i wiążącymi się z nią obostrzeniami, byliśmy zmuszeni odbyć w formie online. Efektem przeprowadzonego w styczniu naboru będzie finansowe wsparcie oraz powstanie 1️⃣9️⃣nowych działalności gospodarczych na naszym obszarze ☺️

Następnie zorganizowaliśmy warsztat refleksyjno-analityczny. Podczas spotkania analizowaliśmy proces wdrażania LSR i jego efekty, a także opracowaliśmy rekomendacje dotyczące przyszłej działalności naszej Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania. Z kolei w marcu, zgodnie z Planem Komunikacji odbyło się spotkanie z reprezentantami partnerów samorządowych tworzących Czarnkowsko-Trzcianecką LGD. Podczas spotkania przybliżono włodarzom gmin oraz powiatu stan realizacji wskaźników i głównych założeń LSR do końca 2021 roku, przedstawiono działania zaplanowane na rok 2022, a także ogólne zasady i warunki obowiązujące w przyszłym okresie finansowania 📈

📅W marcu, w związku z ogłoszonym naborem na Odnowę obszaru LGD zorganizowaliśmy również kolejny warsztat przygotowania wniosków o przyznanie pomocy oraz o zasadach realizacji operacji. Tegoroczny konkurs dał kolejną możliwość wspierania rozwoju turystyki i rekreacji naszego regionu. Niebawem powstaną nowe obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 🍃🎢które zaspokoją oczekiwania i potrzeby najmłodszych mieszkańców naszego obszaru, a także ich rodziców, dziadków: park linowy, zjeżdżalnia rynnowa wraz ze strefą wypoczynku, urządzeniami do ćwiczeń oraz lunetą widokową, infrastruktura niezbędna do uprawiania sportów wodnych, boisko do streetballu wraz z urządzeniami zabawowo-zręcznościowymi, pomosty pływające, plac rekreacyjny (boisko), profesjonalny obiekt rekreacyjno-sportowy (wykonanie nawodnienia płyty boiska oraz stworzenie miejsca na ognisko), a także zagospodarowanie i wyposażenie przystani wodnej na rzece Noteć 🤩🤩🤩

Aktywizujemy również lokalną społeczność, wspierając jej inicjatywy w różnych obszarach – sportu, edukacji, kultury, przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii, a także wsparcia uchodźców z Ukrainy. We współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, w kwietniu ogłosiliśmy Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wnioskodawcy otrzymali dofinansowanie w wysokości 3 000 zł. 15 czerwca odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację swoich inicjatyw, więc na terenie naszej Cz-T LGD znowu wiele będzie się działo! 😍

Jesteśmy również w trakcie realizacji kilku projektów współpracy. Jednym z nich jest projekt pod nazwą „Szlakiem Ukrytych Skarbów”. Partnerami tego wspólnego przedsięwzięcia jest LGD Kraina Trzech Rzek, LGD Puszcza Notecka, LGD „Trakt Piastów” oraz my. W ramach projektu na naszym terenie powstało 8️⃣wiat rowerowych w Czarnkowie, Lubaszu, Drawsku, Krzyżu Wielkopolskim, Rosku, Krosinie, Gajewie oraz Wrzącej. Każda wiata turystyczno-rekreacyjna została wyposażona w ławo-stoły, stojaki na rowery, a także stacje naprawcze dla rowerów. Następnie razem z Rowerowa Sekcja Turystyczna z Czarnkowa, a także Grupa Dwakolka.pl z Trzcianki zajęliśmy się organizacją wydarzeń promujących projekt- w naszym regionie odbyły się 3 rajdy rowerowe, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Łącznie w rajdach wzięło udział prawie 200 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali koszulki z nazwą realizowanego projektu, a także atrakcyjne zestawy startowe. Z kolei w miejscach docelowych rajdów (pod wiatami wybudowanymi w ramach projektu) na każdego z uczestników czekał pyszny poczęstunek. W ramach projektu współpracy powstanie również interaktywna mapa prezentująca obszar turystyczny partnerów, lokalizację nowo wybudowanych wiat rowerowych, a także oznaczenie najważniejszych atrakcji turystycznych regionu 🚴‍♀️🚴🚴‍♂️

W lutym rozpoczęliśmy także realizację projektu współpracy pod nazwą „Kulinarno-owocowa promocja regionu”, który realizujemy w partnerstwie z LGD Krajna nad Notecią, a także LGD „Trakt Piastów”. Celem projektu jest szeroka promocja sadownictwa między innymi poprzez zaangażowanie restauratorów. W ramach projektu odbyło się dwudniowe szkolenie, które poprowadzili reprezentanci Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego. Następnie uczestnicy projektu wzięli udział w wizycie studyjnej w Warce, gdzie dowiedzieli się jak wyglądał proces tworzenia szlaku, jak funkcjonuje oraz jest prowadzony Warecki Szlak Jabłkowy 🍎🍏. Celem naszego wyjazdu studyjnego było poznanie i zainspirowanie uczestników (sadowników, restauratorów) do działań na rzecz partnerstwa owocowo-kulinarnego. Kolejnym etapem realizacji projektu współpracy była organizacja kulinarnych wieczorów tematycznych 🥘🥗🍲, które miały promować nasze dziedzictwo kulinarne oparte na produktach lokalnych, jakimi są owoce. Natomiast najlepsze dania, które zostały wybrane przez uczestników kolacji tematycznych będą promować nasze kulinarne tradycje oraz obszar partnerów projektu poprzez ich prezentację w przygotowanej publikacji- książce kucharskiej. Do udziału w kolacjach zaprosiliśmy nasze lokalne restauracje, ale chęć udziału w projekcie wyrazili: Gorzelnia 505 w Połajewie, Mamma Mia w Trzciance, „Dom Weselny Nad Stawem” w Stajkowie, Rodzinne Smaki w Czarnkowie, a także Dom Weselny Celineczka w Jędrzejewie, którzy wspaniale i smacznie zorganizowali Kolacje Tematyczne, wykorzystując lokalne owoce miękkie. Już we wrześniu ponownie będziemy organizować Kulinarne Wieczory Tematyczne, kiedy zadaniem restauratorów będzie przygotowanie dań z wykorzystaniem owoców twardych- jabłek, gruszek, a także śliwek.

📅W maju razem z naszymi lokalnymi liderami, samorządowcami, przedsiębiorcami, a także członkami wzięliśmy udział w wizycie studyjnej na Podlasiu Nadbużańskim w ramach operacji własnej pod nazwą „Produkty lokalne i turystyka jako dobre praktyki dla liderów z obszaru Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD”. W ramach projektu spotkaliśmy się z kierownikami, liderami projektów realizowanych w ramach wielofunduszowej strategii jednego z podlaskich LGD, tj. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu, którzy podzielili się z nami swoją wiedzą oraz bogatym doświadczeniem. Podczas wyjazdu mieliśmy okazję zwiedzić lokalne gospodarstwo sadownicze oraz zobaczyć jak funkcjonuje inkubator przetwórstwa lokalnego. Podczas wyjazdu przedstawiono nam dobre praktyki w zakresie tworzenia i funkcjonowania krótkich łańcuchów dostaw małego przetwórstwa lokalnego, a także wyjaśniono nam jak połączyć go z rozwojem działalności w zakresie turystyki, gastronomii i bazy noclegowej oraz systemu promocji i sprzedaży usług turystycznych, gastronomicznych i noclegowych. Mieliśmy również okazję do wymiany wiedzy oraz doświadczeń z zakresu możliwości tworzenia partnerstw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a także wspólnej promocji. Ponadto w trakcie wizyty studyjnej odwiedziliśmy lokalną winiarnię, wzięliśmy udział w warsztatach zielarskich, a także spływie pontonowym po rzece Bug. Z wizyty studyjnej na Podlasiu Nadbużańskim wróciliśmy z ogromnymi pokładami pozytywnej energii, motywacją do dalszego działania na rzecz rozwoju naszego obszaru, głowami pełnymi pomysłów, a także podlaskimi inspiracjami i dobrymi praktykami, które będziemy wykorzystywać, realizując przyszłą strategię wielofunduszową 🤩

📅Na początku lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze". Uzyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Jednym z ważniejszych etapów przygotowywania tego dokumentu będą spotkania z mieszkańcami każdej z gmin tworzących obszar Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD. Konsultacje odbędą się już we wrześniu i zapraszamy do wzięcia w nich udziału. Na spotkaniach wspólnie poruszymy tematy: Co chcesz zrobić lub zmienić w swojej gminie? Omówimy potrzeby, trudności, problemy, które należy lub można rozwiązać na naszym terenie dzięki realizowaniu projektów, a także jakie projekty chcielibyśmy realizować .

Jesteśmy wdzięczni za dotychczasową współpracę i zaangażowanie. Liczymy na Państwa rady i wsparcie przy omawianiu przyszłych działań LGD oraz wspólne określenie kierunku rozwoju naszego obszaru ☺️

LGD

 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności