O działalności Gminnych Bibliotek w dobie COVID-19

Minione miesiące okazały się dużym utrudnieniem dla normalnego funkcjonowania wielu instytucji – w tym również dla Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków. Mimo znacznego ograniczenia działalności tej instytucji, Biblioteka poradziła sobie i powoli wraca do trybu pracy sprzed epidemii.

W momencie ogłoszenia pierwszych komunikatów o ograniczaniu działalności firm oraz instytucji przez premiera Mateusza Morawieckiego, Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków, sugerując się zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biblioteki Narodowej, przeszła w tryb pracy zdalnej. Wiązało się to z zamknięciem siedziby biblioteki oraz poszczególnych filii dla czytelników. W związku z brakiem jednoznacznych informacji na temat ewentualnego zniesienia ograniczeń, zdecydowano się na przedłużenie regulaminowego terminu zwrotu książek do czasu zdjęcia restrykcji.

W międzyczasie biblioteka realizowała swoje podstawowe zadania w trybie zdalnym poprzez między innymi promowanie czytelnictwa na łamach profilu Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków na Facebooku, ubytkowanie zaczytanych pozycji książkowych. Bibliotekarze zajmowali się przygotowywaniem i opracowywaniem propozycji tematycznych zajęć dla dzieci, a nawet wymyślaniem oraz odczytywaniem bajek. W międzyczasie śledzono rozwój sytuacji epidemicznej oraz kolejne komunikaty wydawane przez rządzących.

Odmrożenie działalności Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków w ramach II etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem, nastąpiło dnia 11 maja 2020 roku. Bibliotekarze zostali wyposażeni w podstawowe środki ochrony, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biblioteki Narodowej. W ramach powrotu do „nowej rzeczywistości” bibliotekarze wrócili do pracy w trybie stacjonarnym w placówkach bibliotecznych.

Ponownie zaczęto wypożyczać książki oraz przyjmować zwroty od czytelników. W dalszym ciągu czytelnie bibliotek pozostają niedostępne dla czytelników. Każda osoba przybywająca do biblioteki przed odwiedzeniem placówki, powinna przyjść z gotowymi preferencjami czytelniczymi lub listą książek, które chciałaby wypożyczyć. Bibliotekarze pozostają również do dyspozycji telefonicznej lub mailowej, udzielając informacji na temat książek znajdujących się w księgozbiorze. Wszelkie dane kontaktowe do Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków, znajdują się na stornie internetowej Gminy Czarnków w zakładce „Kultura i Sport”. Serdecznie zapraszamy.

Sławomir Matz
Urząd Gminy Czarnków

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności