24.11.2020
Imieniny: Emmy, Flory i Romana

Oferta Fundacji Gębiczyn na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Czarnków                                                                                                    

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w dniu 3.11.2020 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Czarnków oferta Fundacji Gębiczyn, Gębiczyn 24, 64-700 Czarnków

na realizację zadania publicznego, jak poniżej:

 

Rodzaj zadania - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie: d) Organizacja konkursów tematycznych.

Tytuł zadania - ,,Chwała na wysokości”, a Pokój na ziemi – konkurs

Termin realizacji zadania publicznego: 15.11.2020 r. – 31.12.2020 r.

Wnioskowana kwota dotacji – 6.000,00 zł.

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta Fundacji Gębiczyn została zamieszczona na okres 7 dni:

 

1. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarnków,

2. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków,

3. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków pod adresem www.czarnkowgmina.pl.

 

Uwagi dotyczące ww. oferty można zgłaszać na adres:

Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków w terminie do 10.11.2020 r.

 

TREŚĆ OFERTY

 

 

 

Czarnków, 03.11.2020 r.

 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności