Ogłoszenie dotyczące możliwości utylizacji folii rolniczych

Gmina Czarnków
ul. Rybaki Nr 3, 64-700 Czarnków
tel. 067 255 22 27, fax 067 255 3079
 

Czarnków dnia 25 września 2020 roku


OGŁOSZENIE
UWAGA ROLNICY!


Wójt Gminy Czarnków informuje rolników o podpisaniu przez Gminę Czarnków umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z którą Gmina otrzymała dotację na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.


Zaprasza się wszystkie zainteresowane osoby z terenu Gminy Czarnków prowadzące gospodarstwo rolne, do składania wniosków o utylizację folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w terminie do 30 listopada 2020 roku.


Utylizacja odpadów przewidziana jest w miesiącach styczeń-luty 2021 roku


Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 500 zł od tony, a pod koniec 2020 roku znany będzie rzeczywisty koszt utylizacji odpadów za tonę, od którego zależeć będzie wysokość dopłaty przypadającej rolnikowi.


Po złożeniu wniosków rolnicy telefonicznie lub e-mailowo zostaną poinformowani o terminach dostarczenia odpadów w wyznaczone miejsce w miejscowości Brzeźno przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Kwiatowej.


Uwaga! - odpady przeznaczone do utylizacji muszą być odpowiednio spakowane, oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione zawartości.


Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnków, Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pok. nr 16) - nr tel. 67 253 02 94.
Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Czarnków, pokój nr 16 oraz na stronie internetowej http://www.czarnkowgmina.pl/bip/rolnictwo-i-ochrona-srodowiska.

Wójt Gminy Czarnków
/-/ Bolesław Chwarścianek

 

Regulamin

Wniosek

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności