25.01.2021
Imieniny: Miłosza, Pawła i Tatiany

Ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Wójt Gminy Czarnków zarządza przeprowadzenie w okresie od dnia 11 grudnia 2020 r. do dnia 4 stycznia 2021 r. na terenie Gminy Czarnków konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w następujący sposób:

Zostaną przeprowadzone badania opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez:

  1. umieszczenie projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie www.czarnkowgmina.pl
  2.  przyjmowanie uwag do projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w formie papierowej za pomocą formularza stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

Wypełnione formularze można składać do urny ustawionej przy wejściu do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie od 11 grudnia 2020 r. do dnia 4 stycznia 2021 r.

Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. dostępny jest: TUTAJ

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 305/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (link do zarządzenia)

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Lista załączników:

  1. Zarządzenie 305/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
  2. Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
  3. Formularz zgłaszania uwag.

 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności