21.07.2024
Imieniny: Danieli, Wawrzyńca i Wiktora

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Czarnków informuje mieszkańców miejscowości Jędrzejewo Książnica, Jędrzejewo Jesionowo, Jędrzejewo Kaźmierówka, Jędrzejewo Piaski, Jędrzejewo Pomorska Wola, Jędrzejewo Plany, Gębice Sobolewo i Romanowo Dolne Osuch o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości.

 

Zmiana rodzaju miejscowości nie pociągnie za sobą kosztów finansowych obciążających mieszkańców zamieszkujących przedmiotowy teren.

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie
od 01 września 2023 r. do 29 września 2023 r.

 

Konsultacje z mieszkańcami przeprowadzone będą poprzez zebranie opinii mieszkańców na formularzu ankietowym udostępnionym:

 

Wypełniony i podpisany formularz ankiety należy złożyć do Urzędu Gminy Czarnków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.09.2023 roku w następujący sposób:

  • przesłać w formie podpisanego skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: urzadatczarnkowgmina [dot] pl ();
  • przesłać w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, (rozpatrywane będą tylko te ankiety, które zostaną nadane w placówce pocztowej do dnia 29.09.2023 roku);
  • dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków;
  • przesłać w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrzynki ePUAP /31b1u5toog/skrytka przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym z dopiskiem „Konsultacje dotyczące zmiany rodzaju miejscowości”.

 

Wójt Gminy Czarnków

/-/ Bolesław Chwarścianek

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności