21.09.2023
Imieniny: Darii, Mateusza i Wawrzyńca

Podczas klubu wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów w Gdyni wręczono FILARY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

PODCZAS  ZJAZDU  KLUBU  WÓJTÓW,  BURMISTRZÓW,  PREZYDENTÓW  I  STAROSTÓW W GDYNI WRĘCZONO FILARY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. TO NAJWYŻSZE WYRÓŻNIENIE PRZYZNAWANE PRZEZ WIELKOPOLSKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA I STUDIÓW SAMORZĄDOWYCH, NAJWIĘKSZE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW W POLSCE TRAFIŁO W TYM ROKU DO RĄK WÓJTA GMINY CZARNKÓW BOLESŁAWA CHWARŚCIANKA.

Filar samorządu terytorialnego to jedna z najbardziej prestiżowych nagród w Wielkopolsce. Przyznawana jest za długoletnią i wybitną działalność na rzecz rozwoju wielkopolskiego samorządu lokalnego. I taką właśnie nagrodę z tytułu 32 lat nieprzerwanej pracy w samorządzie odebrał Wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek.

 

W trakcie swojej pracy zawodowej pełnił następujące funkcje w strukturach samorządu terytorialnego:

1990 – 1994 – radny, Członek Zarządu Gminy Czarnków, Przewodniczący Komisji Budżetowej

1994 – 1998 – radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, delegat na Sejmik Województwa Pilskiego

1998 – 2002 – radny, od 01.01.1999 r. wybrany przez Radę Gminy Wójt Gminy Czarnków

2002 – do chwili obecnej – Wójt Gminy Czarnków (wybrany w wyborach bezpośrednich)

 

Sukces w samorządzie to praca zbiorowa wielu ludzi, to zarówno zaangażowanie osób funkcyjnych jak i zwykłych obywateli. Rolą lidera jest ten potencjał, aktywności i umiejętności wykorzystać, a powstałe dobra dzielić sprawiedliwie zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. - mówił Wójt Bolesław Chwarścianek podczas uroczystości zorganizowanej przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

 

Mając świadomość, że wszystkie działania są odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców nadal uważnie wsłuchuje się w ich głos. Kontynuuje ambitne zadania, pośród których wymienić należy przede wszystkim:

» Kontynuacja i ostatecznie zakończenie programu wodociągowania gminy oraz rozpoczęcie i systematyczna realizacja projektów kanalizacyjnych.

» Reforma oświaty zarówno w sferze racjonalizacji sieci szkół i przedszkoli jak i rozbudowy, modernizacji niemal wszystkich obiektów oświatowych w tym budowa 3 sal gimnastycznych.

» Stworzenie sieci boisk sportowych, centrów sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, modernizacja i budowa sal i świetlic wiejskich.

» Działania społeczne służące rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, inicjowanie aktywności społecznych, pomoc w zakładaniu stowarzyszeń i podmiotów ekonomii społecznej, budowa partnerstw celowych wspomagających politykę społeczną. Stosowanie nowoczesnych, innowacyjnych narzędzi rozwoju usług społecznych. Ostatecznie przekształcenie GOPS w Centrum Usług Społecznych z szerokim wachlarzem nowych usług i co najważniejsze - z nową filozofią oferowania tych usług.

 

Wizja Gminy Czarnków na kolejne lata

» Kontynuowanie projektów sanitacyjnych w tym priorytetowo kanalizacja pozostałych wsi o zwartej zabudowie.

» Przygotowanie i realizacja projektów racjonalizacyjnych zużycie energii (oświetlenie uliczne i obiektów, ogrzewania obiektów oświatowych i komunalnych).

» Kontynuacja i tworzenie nowych projektów społecznych wynikających z analizy potrzeb. Ciągłe wzbogacanie i podwyższanie jakości usług społecznych w ramach CUS.

» Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych pod budowę elektrowni wiatrowych oraz zakładów przemysłowych.

 

Do pobrania
Wszystkie aktualności Archiwum aktualności